Τα μέσα μεταφοράς

Ανοίξτε τις παρακάτω εργασίες και συμπληρώστε τα μέσα μεταφοράς με τον τρόπο που σας λέει.

 

Εργασία 1

 

Εργασία 2