2 - Ζωγραφική, Πολυμέσα, Παρουσιάσεις
3 - Πληκτρολόγηση και Μορφοποίηση
4 - Διαδίκτυο και Επικοινωνία
5 - Εννοιολογικοί χάρτες και Επίλυση προβλημάτων

chart maps c class icon 

Εννοιολογικοί Χάρτες


1. Τα μέσα αποθήκευσης του υπολογιστή       
2. Το Λογισμικό του Υπολογιστή
3. Το Ζωικό βασίλειο      
4. Δυτική Ελλάδα   

Επίλυση Προβλημάτων - projects


5.
Πελοπόννησος
6. Δημιουργία comic από online Εφαρμογές  
7. Σήματα οδικής κυκλοφορίας
8. hour of code Λαβύρινθοι
9. hour of code Δομή Επανάληψης
 

 

 

 

 

 

Remember the rules lesson...

     computer evolution... 

  

   

 follow the rules    computer_evolution.jpg