Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Δ
Φύλλο Εργασίας : Το Λογισμικό του υπολογιστή.

 

Βασικές πληροφορίες.

Τα προγράμματα και οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα μέσα αποθήκευσης του υπολογιστή λέγονται Λογισμικό.
Το λογισμικό είναι κάτι άυλο, δηλαδή δεν μπορούμε να το πιάσουμε στα χέρια μας. Μπορούμε να δούμε μόνο τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων από την οθόνη του υπολογιστή. Αυτό μοιάζει με τις σκέψεις και τις γνώσεις μέσα στο μυαλό μας τις οποίες δεν μπορούμε να αγγίξουμε αφού δεν είναι πράγματα.

Το λογισμικό είναι απαραίτητο γιατί ο υπολογιστής λειτουργεί με βάση τις εντολές που υπάρχουν στα προγράμματα. Κάνει δηλαδή ότι του λένε οι εντολές των προγραμμάτων, τις οποίες δημιουργούν ειδικοί επιστήμονες που λέγονται Προγραμματιστές Υπολογιστών.

Οι βασικές κατηγορίες Λογισμικού είναι :

  • Λογισμικό Συστήματος
    (
    είναι το πιο βασικό γιατί περιλαμβάνει την υποκατηγορία των Λειτουργικών Συστημάτων χωρίς την οποία δεν ανοίγει ο υπολογιστής).
  • Λογισμικό Εφαρμογών  
    ( περιλαμβάνει προγράμματα που αλλιώς λέγονται Εφαρμογές οι οποίες μετατρέπουν τον υπολογιστή σε εργαλείο για μια συγκεκριμένη δουλειά πχ. για να γράψουμε, να ζωγραφίσουμε, να παίξουμε κλπ.).

Δείτε πιο κάτω την παρουσίαση που ακολουθεί η οποία περιέχει πιο αναλυτικές πληροφορίες για το Λογισμικό.

 

Παρουσίαση

Σχέδιο από george tsouras

Eργασία.

Αφού είδατε τις πληροφορίες από την παρουσίαση δοκιμάστε να λύσετε το παρακάτω σταυρόλεξο.