2 - Ζωγραφική, Πολυμέσα, Παρουσιάσεις
4 - Διαδίκτυο και Επικοινωνία

internet icon c class

Διαδίκτυο και Επικοινωνία


1.
Κατέβασμα (download) εικόνων από το διαδίκτυο

2. Λειτουργίες του διαδικτύου  

3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Διαδικτύου 
4. Ασφάλεια στο διαδίκτυο - safer internet        
5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)  
6. Επικοινωνία με email    

 

 

5 - Επίλυση προβλημάτων και Εννοιολογικοί Χάρτες

          know the rules lesson...          create cartoon...                       

          rulesicon                       create your story