Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Γ
Φύλλο Εργασίας : Οι θεοί του Ολύμπου.

Βασικοί Στόχοι.

  1. Να δημιουργήσουμε έναν απλό εννοιολογικό χάρτη.
  2. Να απαριθμήσουμε τους θεούς που ζούσαν στον Όλυμπο.
  3. Να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλο λογισμικό για την δημιουργία και επεξεργασία των στοιχείων του εννοιολογικού χάρτη. 
Ο εννοιολογικός χάρτης είναι μια εικόνα που δημιουργούμε και η οποία συνήθως αποτελείται από γραμμές, βελάκια και ονόματα ή φράσεις μέσα σε στρογγυλά ή ορθογώνια πλαίσια. 
Η εικόνα αυτή μας δείχνει και μας εξηγεί τον τρόπο που λειτουργεί μια ομάδα πραγμάτων ή καταστάσεων.
Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε τους θεούς του Ολύμπου. Μπορούμε να γράψουμε τα ονόματά τους μέσα σε κουτάκια και το κάθε κουτί να το συνδέσουμε, με γραμμές και βελάκια, με την φράση "Οι θεοί του Ολύμπου". Στη συνέχεια μπορούμε να γράψουμε σε άλλα κουτάκια τις ιδιότητες του κάθε θεού και να τις ενώσουμε με βελάκια στον θεό που αντιστοιχούν. 
Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργήσουμε μια εικόνα που θα μας δείχνει ποιοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου και την ιδιότητα του καθ' ενός. Αυτό είναι ένας εννοιολογικός χάρτης. 

Οδηγίες 

  1. Για να δημιουργήσετε ένα καινούριο κυκλάκι πατήσετε το εργαλείο που δείχνει το κυκλάκι 1 στην πιο κάτω εικόνα :
    ex 1

  2. Για να μεγαλώσετε το κυκλάκι τραβήξτε με το ποντίκι την τετράγωνη κουκκίδα που δείχνει το βελάκι 2 στην παραπάνω εικόνα.

  3.  Για να ενώσουμε με βελάκι τα κυκλάκια : 1ον επιλέγουμε το κυκλάκι που θέλουμε και 2ον πατάμε το εργαλείο που δείχνει η εικόνα πιο κάτω :
    ex 3

Παράδειγμα.

ex 4

Κατέβασμα εργασίας.

Κάντε κλικ στην εικόνα πιο κάτω για να κατεβάσετε την εργασία. Μόλις κατέβει κάντε κλικ επάνω της για να ανοίξει.
ergasia