Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη :

Φύλλο εργασίας :  Δημιουργίες με την Ζωγραφική των Windows μέρος Β. 

Στόχος μας είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το εργαλείο της επιλογής, το εργαλείο της αντιγραφής και επικόλλησηςαλλά και να αποθηκεύουμε τις εργασίες μας της ζωγραφικής στον φάκελο του τμήματός μας.
 Το εργαλείο της επιλογής μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να σβήνουμε ένα κομμάτι της ζωγραφιάς, σε συνδυασμό με το πλήκτρο "Delete" . Στις επιλογές του εργαλείου της επιλογής υπάρχει και η "διαφανής επιλογή" με την οποία αφαιρείται το άσπρο φόντο από την ζωγραφιά που μετακινούμε ή αντιγράφουμε.
 Με την αντιγραφή και την επικόλληση δημιουργούμε πολλά αντίγραφα ενός κομματιού από την ζωγραφιά μας. 

 Δραστηριότητα

Μέρος Α. (Δημιουργία τρένου)
train


1. Ανοίξτε την Ζωγραφική των Windows.

2. Ζωγραφίστε πρώτα ένα βαγόνι χρησιμοποιώντας τα γεωμετρικά σχήματα και συγκεκριμένα το ορθογώνιο και την έλλειψη.
train1
Εικόνα 1. Δημιουργία βαγονιού με γεωμετρικά σχήματα.


3. Μετά πατήστε στο εργαλείο της επιλογής, επιλέξτε ολόκληρο το βαγόνι και πατήστε το εργαλείο της αντιγραφής (δείτε την επόμενη εικόνα).

COPY PASTE 
Εικόνα 2. Αντιγραφή του βαγονιού.


4. Πατήστε το εργαλείο της επικόλλησης για να εμφανιστεί το βαγόνι. Μετά κρατώντας πατημένο το ποντίκι επάνω στο βαγόνι βάλτε το δίπλα από το άλλο. (Όπως στην επόμενη εικόνα).

train2
Εικόνα 3. Επικόλληση και μεταφορά δίπλα στο παλιό βαγόνι.


5. Δημιουργείστε την μηχανή του τρένου πάλι με γεωμετρικά σχήματα μπροστά από τα βαγόνια. (Δείτε την επόμενη εικόνα).

train3 
Εικόνα 4. Ολόκληρο το τρένο

 


 

 


Μέρος Β. (Αποθήκευση στον φάκελό του τμήματος)

Για να αποθηκεύσουμε την ζωγραφιά μας στον φάκελο του τμήματός μας ακολουθούμε τα επόμενα βήματα στις παρακάτω εικόνες:
save1save2