Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Γ - Δ
Φύλλο Εργασίας : Δημιουργία αναπαράστασης της έκλειψης της σελήνης.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να χρησιμοποιήσουμε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.
 2. Να χρησιμοποιήσουμε συνηθισμένα εργαλεία όπως, το κουβαδάκι, το εργαλείο κειμένου, το εργαλείο γραμμών κλπ.
 3. Να εισάγουμε εικόνες σε νέες διαφάνειες (layers).
 4. Να χρησιμοποιήσουμε την αναίρεση για την διόρθωση των λαθών.
 5. Να καταδείξουμε το φαινόμενο της έκλειψης ουράνιων σωμάτων.

Η έκλειψη της σελήνης είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται όταν η γη μπαίνει ανάμεσα στο φεγγάρι και τον ήλιο. Τότε σκιά της πέφτει επάνω στο φεγγάρι και αυτό δεν φωτίζεται απευθείας από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατό από την γη. Την στιγμή της έκλειψης τα τρία ουράνια σώματα (ήλιος, γη και σελήνη) είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα.

Στην παρακάτω εικόνα του παραδείγματος βλέπουμε μια αναπαράσταση της έκλειψης της σελήνης.

Παράδειγμα.

 moon eclipse

Οδηγίες.

 • Κατεβάστε τις φωτογραφίες του ήλιου, της γης και της σελήνης (Δεξί κλικ > Αποθήκευση εικόνας ως).
  sun earth moon
 • Ανοίξτε το πρόγραμμα PaintNet και πηγαίνετε στο μενού File > New και ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε πλάτος (width) 800 και ύψος (height) 600. (800 X 600 pixels).
 • Πηγαίνετε στο μενού Layers >Import from file για να εισάγετε την εικόνα του ήλιου και σχηματίστε δυο γραμμές, με το εργαλείο των γραμμών, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
  moon eclipse 1
 • Με τον ίδιο τρόπο εισάγετε την γη και τη σελήνη (Layers > Import from file) και μικρύνετέ τες ώστε να μην προεξέχουν από τις γραμμές όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.
   moon eclipse 2
 • Επιλέξτε το μενού Image > Flatten για να ενοποιήσουμε όλες τις διαφάνειες σε μια.
  moon eclipse 3
 • Με το εργαλείο των γραμμών σχεδιάζουμε δυο γραμμές για να χωρίσουμε στη μέση την γη και τη σελήνη όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
  Με το κουβαδάκι γεμίζουμε το πίσω μέρος της γης, της σελήνης και το ενδιάμεσο κενό με πιο σκούρα χρώματα, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. 
  moon eclipse 4
 • Με το κουβαδάκι γεμίστε με μαύρο χρώμα το υπόλοιπο διάστημα και με το εργαλείο κειμένου και άσπρα γράμματα γράψτε τον τίτλο, τα ονόματα του ήλιου, της γης και της σελήνης και τον ορισμό της έκλειψης της σελήνης. Επιλέξτε γραμματοσειρά segoe print και μέγεθος 18
 • Τέλος δημιουργείστε κι άλλα ουράνια σώματα με το εργαλείο σχημάτων, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα και αποθηκεύστε της εργασία στον φάκελό σας.
  moon eclipse 5