Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Γ
Φύλλο Εργασίας : Φυτά και ζώα του τόπου μας.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να δημιουργήσουμε έναν απλό εννοιολογικό χάρτη.
 2. Να απαριθμήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τα ζώα και τα φυτά του τόπου μας.

Ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα δηλαδή ένα είδος χάρτη, το οποίο δείχνει την ανθρώπινη σκέψη ή την γνώση μας για ένα θέμα. Χρησιμοποιείται πολλές φορές για να δείξουμε ή να περιγράψουμε όχι μόνο τις πληροφορίες αλλά και τη σχέση που αυτές έχουν μεταξύ τους.
eniologikos xartis

Ο εννοιολογικός χάρτης αποτελείται από κόμβους και συνδέσμους. Οι κόμβοι παριστάνουν τις έννοιες και συνήθως είναι κυκλάκια ή ορθογώνια. Οι σύνδεσμοι είναι γραμμές με βελάκια που δείχνουν την κατεύθυνση της σχέσης. Επάνω στις γραμμές γράφουμε τη σχέση μιας έννοιας με την άλλη.

Υπάρχουν κυρίως τρία είδη εννοιολογικών χαρτών:

 • Ιεραρχικοί
  Η κεντρική έννοια τοποθετείται στην κορυφή προχωρώντας σε χαμηλότερα επίπεδα προς τα κάτω.
  ierarxikos enoiologikos xartis
 • Αραχνοειδείς
  Η κεντρική έννοια τοποθετείται στο κέντρο και γύρω της τοποθετούνται οι υπο-έννοιες.
      star
 • Διαγράμματος ροής
  Η κεντρική έννοια τοποθετείται στην κορυφή και ακολουθεί μια γραμμική διάταξη των υπο-εννοιών
    diagram

Εργασία

Ανοίξτε την παρακάτω εργασία και συμπληρώστε τους δυο εννοιολογικούς χάρτες σύμφωνα με τις οδηγίες.
eniologikos xartis ergasia