Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Γ - Δ
Φύλλο Εργασίας : Βασικά στοιχεία του Λειτουργικού συστήματος.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να συγκρίνουμε το περιβάλλον των γνωστών λειτουργικών συστημάτων.
 2. Να εντοπίσουμε τα βασικά στοιχεία χειρισμού των λειτουργικών συστημάτων.
 3. Να χρησιμοποιήσουμε την βασική ορολογία των λειτουργικών συστημάτων .

Όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να φορτωθεί το Λειτουργικό Σύστημα στην μνήμη.

 • Το Λειτουργικό Σύστημα είναι το βασικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο επιλέγουμε τι θα κάνουμε με τον υπολογιστή. Μας δείχνει τα υπόλοιπα προγράμματα που έχει ο υπολογιστής και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτόν. Επίσης με αυτό κάνουμε όλες τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις.
 • Τα πιο δημοφιλή (γνωστά στους περισσότερους) Λειτουργικά Συστήματα είναι τα Windows 7, τα Windows 10, το Linux Ubuntu, το macOS κλπ.

win7 1 win10 1

Αφού λοιπόν φορτωθεί το Λειτουργικό Σύστημα τότε ο υπολογιστής είναι έτοιμος να τον χρησιμοποιήσουμε. Τα πιο σημαντικά και χρήσιμα στοιχεία που θα δούμε σε όλα τα Λειτουργικά Συστήματα είναι :

 • Η Επιφάνεια Εργασίας
 • Η γραμμή Εργασιών
 • Το κουμπί Έναρξη με τα προγράμματα του υπολογιστή
 • Τα εικονίδια αρχείων, φακέλων και προγραμμάτων
 • Τα "παράθυρα" που ανοίγουν πατώντας κάποιο εικονίδιο

Linux Ubuntu 18.04                                                      MacOS (Apple)
ubuntu 1804osx desktop icons

 • Στην Επιφάνεια εργασίας συνήθως βάζουμε μια ξεκούραστη εικόνα ώστε να φαίνονται τα εικονίδια που βρίσκονται σε αυτήν. Μερικοί αφήνουν ένα απλό χρώμα.
 • Στο εικονίδιο "Έναρξη" κάνουμε "κλικ" για να πάμε στα προγράμματα του υπολογιστή. Στα Windows πατάμε έναρξη και για να κλείσουμε (Τερματισμός) τον υπολογιστή.
 • Τα εικονίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας μπορεί να είναι αρχεία, φάκελοι ή προγράμματα. Καλό είναι να μην τοποθετούμε πολλά εικονίδια στην επιφάνεια εργασίας και κυρίως εικόνες και video γιατί επιβαρύνουμε αρκετά την μνήμη λειτουργίας του υπολογιστή και γίνεται πιο αργός.
 • Στην γραμμή εργασιών βρίσκονται τα προγράμματα που έχουμε ανοικτά. Επίσης εκεί μπορεί να βρίσκονται και τα εικονίδια των προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε πιο συχνά, όπως το εικονίδιο Φάκελοι με το οποίο ανοίγουμε το παράθυρο με τους φακέλους που αποθηκεύουμε

Ένα εικονίδιο από την επιφάνεια εργασίας συνήθως ανοίγει με διπλό κλικ και εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου μέσα υπάρχουν πληροφορίες, εικόνες ή άλλα εικονίδια. Κάθε παράθυρο κλείνει με το κουμπάκι Χ .
Επίσης σε κάθε παράθυρο υπάρχει το κουμπάκι _ το οποίο εάν το πατήσουμε στέλνει το παράθυρο στην γραμμή εργασιών χωρίς αυτό να κλείσει. Η λειτουργία αυτή λέγεται Ελαχιστοποίηση.

window

Οδηγίες.

 • Διαβάστε και συζητήστε τις παραπάνω πληροφορίες.
 • Εντοπίστε στον υπολογιστή σας, τα βασικά στοιχεία των λειτουργικών συστημάτων που αναφέρονται πιο πάνω. 
 • Ανοίξτε το κουμπί έναρξη και δείτε ποια προγράμματα βρίσκονται στον υπολογιστή σας.
 • Βρείτε τον κάδο ανακύκλωσης (Recycle bin). Τι είναι και σε τι χρησιμεύει;
 • Ανοίξτε ένα εικονίδιο και κάντε 1) ελαχιστοποίηση στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, 2) επαναφέρετε το παράθυρο από την γραμμή εργασιών και 3) κλείστε το.
 • Τα λειτουργικά συστήματα που είδαμε χρησιμοποιούν το ποντίκι, εικονίδια και παράθυρα. Νομίζετε ότι ήταν πάντα έτσι τα λειτουργικά συστήματα; Βρείτε πληροφορίες και εικόνες για το λειτουργικό σύστημα MS DOS. 
                                                                                                                  thinking kid

Quiz.

Ανοίξτε το quiz και συμπληρώστε τις ερωτήσεις.