Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη : Γ

Φύλλο εργασίας : Οι βασικές μονάδες του υπολογιστή.

Ο υπολογιστής αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα ή αλλιώς μονάδες. Κάποια από αυτά είναι απ΄έξω και φαίνονται, όπως το πληκτρολόγιο και η οθόνη, ενώ άλλα είναι μέσα στην κεντρική μονάδα όπως ο σκληρός δίσκος και δεν μπορούμε να τα δούμε.
Τα εξαρτήματα αυτά χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες :

1. Στις μονάδες Εισόδου. Εδώ ανήκουν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
2. Στις μονάδες Εξόδου. Εδώ ανήκουν η οθόνη και ο εκτυπωτής.
3. Στις μονάδες αποθήκευσης. Εδώ ανήκουν οι μνήμες, ο σκληρός δίσκος και τα φλασάκια.

Τέλος, ένα πολύ βασικό εξάρτημα λέγεται επεξεργαστής και βρίσκεται μέσα στο κουτί ή αλλιώς Κεντρική μονάδα του υπολογιστή. Ατό το εξάρτημα κάνει όλες τις πράξεις και τους υπολογισμούς. Είναι η καρδιά του υπολογιστή.

Δραστηριότητα
Α. Δείτε πιο κάτω τις 3 βασικές κατηγορίες και τα εξαρτήματα που ανήκουν σε κάθε μια :

1. Μονάδες Εισόδου
    Αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για να περνάμε (εισάγουμε) πληροφορίες στον υπολογιστή. Πχ. να γράψουμε ένα κείμενο.

     keyboard    mouse   

      Πληκτρολόγιο                     Ποντίκι


2. Μονάδες Εξόδου

Αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για να βλέπουμε (έξοδος) πληροφορίες από τον υπολογιστή. Πχ. μια εικόνα ή ένα e-mail.

vga                     printer                     
         Οθόνη                               Εκτυπωτής


3. Μονάδες αποθήκευσης
Αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύει ο υπολογιστής κάποιοες πληροφορίες προσορινά ή μόνιμα.
ram    hdd            flash              
 Κύριες Μνήμες                 Σκληρός Δίσκος             Φλασάκια


Ο Επεξεργαστής είναι η καρδιά του υπολογιστή και κάνει όλους τους υπολογισμούς

        cpu

 


Β. Ανοίξτε την εργασία πιο κάτω, συμπληρώστε τα ονόματα των εξαρτημάτων στις κατηγορίες που ταιριάζουν όπως στο φύλλο εργασίας πιο πάνω.
Γ. Βάλε την εικόνα του κάθε εξαρτήματος στο κουτάκι δίπλα από το όνομάτου με αντιγραφή και επικόλληση από το Φύλλο Εργασίας.

ergasia

 

 

Κεντρική Μονάδα του υπολογιστή

computer souvlakia