Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Γ-Δ

Φύλλο Εργασίας : Power Point  - Τα βασικά μέρη των φυτών.

Βασικοί Στόχοι..

 1. Να αναζητήσουμε πληροφορίες από επιλεγμένα sites.
 2. Να εντοπίσουμε και να κατεβάσουμε εικόνες από τα μέρη των φυτών.
 3. Να χρησιμοποιήσουμε και να συνδυάσουμε τις πληροφορίες και τις εικόνες για να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση στο Power Point.

Οδηγίες - Δραστηριότητες.

 • Ανοίξτε το πρόγραμμα Power Point και δημιουργείστε 3 κενές διαφάνειες.

 •  Διαφάνεια 1.Είναι η διαφάνεια τίτλου. 
  1. Γράψτε τον τίτλο "Τα βασικά μέρη των φυτών" και προσθέστε δυο φωτογραφίες φυτών.
  2. Γράψτε για υπότιτλο τα ονόματά σας.

 • Διαφάνεια 2.
  1. Γράψτε για τίτλο "Άνθη και φύλλα". 

  2. Αναζητήσετε πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες και γράψτε στις κουκκίδες: α) ποιος είναι ο ρόλος των ανθέων και β) τι ακριβώς κάνουν τα φύλλα
  3. Προσθέστε μια φωτογραφία με άνθη και μια με φύλλα.

 • Διαφάνεια 3.
  1. Γράψτε για τίτλο τον "Βλαστός και ρίζες". 
  2. Αναζητήσετε πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες και γράψτε στις κουκκίδες: α) ποιος είναι ο ρόλος των βλαστών και β) τι ακριβώς κάνουν οι ρίζες
  3. Προσθέστε μια φωτογραφία με βλαστού φυτού και μια με ρίζες.

Ιστοσελίδες για πληροφορίες.

Παράδειγμα

ta merh ton fyton