Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Δ
Φύλλο Εργασίας : Πως καταλαβαίνει τις πληροφορίες ο υπολογιστής.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να μετατρέψουμε λέξεις και γράμματα στην γλώσσα του υπολογιστή.
 2. να κωδικοποιήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε λέξεις.
 3. Να υπολογίσουμε το μέγεθος μιας πληροφορίας στην μνήμη του υπολογιστή.

Πληροφορίες.

 Ένας υπολογιστής δεν καταλαβαίνει τα γράμματα, τους αριθμούς ή τις εικόνες, όπως εμείς οι άνθρωποι, γιατί δεν έχει εγκέφαλο με έμφυτη λογική. 

Ο υπολογιστής αποτελείται από καλώδια και πλακέτες, μέσα από τις οποίες περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι, καταλαβαίνει μόνο πότε περνάει και πότε δεν περνάει ρεύμα από τα καλώδια και τις πλακέτες του. 
Έτσι λοιπόν συμβολίζουμε με 0 όταν δεν περνάει και με 1 όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια του υπολογιστή.
Τα 0 και 1 είναι το αλφάβητο του υπολογιστή και λέγονται bits.  (binary digits)

Για παράδειγμα όταν πατάμε το γράμμα "a" τότε  το πληκτρολόγιο στέλνει στην κεντρική μονάδα την σειρά των ηλεκτρικών σημάτων: 01100001

ascii a

Για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει, φανταστείτε ότι το πληκτρολόγιο κρατάει ένα φακό και τον αναβοσβήνει προς την κεντρική μονάδα. Όταν ο φακός είναι σβηστός αντιστοιχεί στο 0 ενώ όταν είναι ανοικτός στο 1. Έτσι εάν η κεντρική μονάδα καταλάβει ότι ο φακός αναβόσβησε   με τη σειρά 01100001, τότε θα εμφανίσει στην οθόνη το χαρακτήρα "a". Βέβαια στην πραγματικότητα δεν έχουμε να κάνουμε με φακούς, αλλά με ηλεκτρικά σήματα που μεταφέρονται μέσα από τα καλώδια αστραπιαία.

Κάθε γράμμα, αριθμός και σύμβολο έχει τον δικό του ξεχωριστό κωδικό από 0 1 και είναι φορτωμένος στην μνήμη του υπολογιστή από την στιγμή που τον ανοίγουμε. Όλοι αυτοί οι κωδικοί μαζί αποτελούν έναν κώδικα. Ο πιο γνωστός κώδικας που χρησιμοποιούν υπολογιστές  είναι ο unicode ενώ παλιότερα χρησιμοποιούσαν τον κώδικα ascii.

Οδηγίες - Δραστηριότητες.

 1. Διαβάστε και συζητήστε τις πληροφορίες που αναγράφονται πιο πάνω.
 2. Ανοίξτε την δραστηριότητα 1 και πληκτρολογήστε το κείμενο που βλέπετε πιο κάτω, όπως στο παράδειγμα 1 :
  ergasia                                   text to convert            ergasia               
  Εργαλείο Μετατροπής σε bytes  1                                                                                                  Εργαλείο Μετατροπής bytes 2

  unicode conberter
                                                                                                                              Παράδειγμα 1   
 3. Επιλέξτε όλα τα bits (0, 1) από το κείμενο που πληκτρολογήσατε στην δραστηριότητα 1, κάντε αντιγραφή και ανοίξτε την δραστηριότητα 2 για να τα κάνετε επικόλληση όπως το παράδειγμα 2 πιο κάτω.

  binary text paradeigma2
                                                                                     Παράδειγμα 2

  ergasia

    Δραστηριότητα 2

   

 4. Βρείτε ποιος είναι ο κωδικός για το κενό και χρωματίστε τον με κόκκινο χρώμα σε όλο το κείμενο στην δραστηριότητα 2.
 5. Συμπληρώστε στην δραστηριότητα 2, τον αριθμό των bytes (8 bits = 1 byte).
 6. Συμπληρώστε στην δραστηριότητα 2 τον δυαδικό κωδικό της τελείας.
 7. Συμπληρώστε στην δραστηριότητα 2 τον κωδικό για το γράμμα Τ στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
 8. Γράψτε την λέξη Τόπι στην δραστηριότητα 2 βάζοντας το γράμμα Τ στα Αγγλικά και κάντε ορθογραφικό έλεγχο. 
 9. Συμπληρώστε για ποιο λόγο η λέξη δείχνει γραμμένη λάθος ;