Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Quiz γνώσεων στους υπολογιστές.

 

Δοκιμάστε το Quiz.