Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Δ
Φύλλο Εργασίας : Πόσες πληροφορίες χωράει ο υπολογιστής ;

Βασικοί Στόχοι.

  1. Να συγκρίνουμε τα αποθηκευτικά μέσα του υπολογιστή.
  2. Να υπολογίσουμε το μέγεθος ενός αρχείου κειμένου.

Πληροφορίες.

Η λέξη χωρητικότητα σημαίνει πόσα πράγματα χωράνε μέσα σε ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα λέμε ότι αυτό το κουτί χωράει 20 πορτοκάλια ή αυτό το μπουκάλι χωράει 1 λίτρο νερό. Ακόμα και τα τετράδιά μας ξέρουμε πόσες σελίδες έχουν και μπορούμε περίπου να καταλάβουμε πόσες λέξεις χωράνε να γράψουμε.

         orangies      water     tetradio

Στην περίπτωση του υπολογιστή, τα πράγματα δεν διαφέρουν πολύ. 

Κατ' αρχάς πρέπει να θυμηθούμε ότι οι πληροφορίες στον υπολογιστή αποθηκεύονται στα διάφορα είδη μνημών που έχει. (Σκληρός δίσκος, φλασάκι, CD, DVD κλπ.).
Η χωρητικότητα όλων αυτών των εξαρτημάτων μετριέται σε bytes.
Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε με ποιο τρόπο καταλαβαίνει τις πληροφορίες ο υπολογιστής και μάθαμε ότι 8 bits μας κάνουν 1 byte (8 bts = 1 byte). 

1byteΕίδαμε επίσης ότι ο κωδικός που καταλαβαίνει ο υπολογιστής για κάθε γράμμα είναι 8 bits δηλαδή 1 byte. Αυτό σημαίνει ότι μια λέξη με 4 γράμματα έχει μέγεθος 4 bytes.
Έτσι λοιπόν ένα κείμενο με 1000 γράμματα έχει μέγεθος περίπου 1000 bytes ή 1 Kilobyte.
Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα φλασάκι με χωρητικότητα 800 bytes  τότε το κείμενο των 1000 λέξεων δεν χωράει σε αυτό και ο υπολογιστής θα μας δείξει το μήνυμα ότι δεν μπορεί να το αποθηκεύσει λόγο έλλειψης μνήμης.
Βέβαια οι μνήμες και κυρίως οι σκληροί δίσκοι χωρούν πολύ περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό και η χωρητικότητά τους μετριέται σε πολλαπλάσια του byte, δηλαδή Mega-byte, Giga-byte κλπ. Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα πολλαπλάσια του byte με τα οποία μετράμε τις πληροφορίες και το μέγεθος των αρχείων στον υπολογιστή.

byte unitsmbytes 

Επομένως εάν αγοράσουμε ένα φλασάκι χωρητικότητας 64 Gbytes σημαίνει ότι χωράει 64 δισεκατομμύρια γράμματα η χαρακτήρες, αφού 1 γράμμα = 1 byte. Βέβαια τον περισσότερο χώρο σε ένα μέσο αποθήκευσης γεμίζουν οι φωτογραφίες και τα video.

Οδηγίες - Δραστηριότητα.

  1. Διαβάστε τις πληροφορίες πιο πάνω και συζητήστε τες στην τάξη.
  2. Ανοίξτε το πρόγραμμα "Σημειωματάριο" του υπολογιστή και γράψτε τις πληροφορίες από το πιο πάνω πινακάκι. Στο τέλος αποθηκεύστε το στο φάκελό σας με το όνομα "gigabyte".
  3. Πηγαίνετε στον φάκελό σας και κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο "gigabyte" που αποθηκεύσατε πριν και επιλέξτε "ιδιότητες" για να δείτε ποιο είναι το μέγεθός του.
  4. Ανοίξτε το παράθυρο των φακέλων και πατήστε δεξιό κλικ στο σκληρό δίσκο (c:) .
    hdd Μετά πατήστε "ιδιότητες" και δείτε ποια είναι η χωρητικότητά του, πόσες πληροφορίες έχει (δεσμευμένος χώρος) και πόσες χωράει ακόμα (ελεύθερος χώρος). 
  5. Ανοίξτε την δραστηριότητα πιο κάτω και συμπληρώστε τις απαντήσεις από τα ερωτήματα 3, 4 που βρήκατε πριν καθώς και τις υπόλοιπές ερωτήσεις που θα βρείτε εκεί.

Κατέβασμα Εργασίας

ergasia