Εικόνες στους Υπολογιστές και Κώδικας

  • Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως μεταφέρεται μια εικόνα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο μέσω του internet;
  • Μπορεί κάποιος να φανταστεί πως μπορούμε να μετατρέψουμε μια εικόνα σε αριθμό και αντί να στείλουμε την εικόνα να στείλουμε απλά τον αριθμό αυτό;

Δεν ακούγεται απλό; Πως γίνεται όμως;
Δείτε προσεκτικά τις δυο πιο κάτω εικόνες και σκεφτείτε τι σχέση έχουν μεταξύ τους:
code image 1a FB IMG 1695997920831

Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν ξεχωριστό αριθμό πχ. το μαύρο στο 00.
Με την λογική αυτή κάθε γραμμή της δεξιάς εικόνας αναλύεται σε μια σειρά από αριθμούς. Τους αριθμούς αυτούς μπορούμε να μεταδώσουμε πιο γρήγορα ή να τους αποθηκεύσουμε δεσμεύοντας λιγότερο χώρο στην μνήμη του υπολογιστή.

Αυτό λοιπόν λέγεται κωδικοποίηση και πιο πάνω στην αριστερή εικόνα βλέπουμε έναν κώδικα με τον οποίο μετατρέπουμε τις εικόνες σε αριθμούς.

Δραστηριότητα 1

Πιο κάτω βλέπετε κάποιους κώδικες εικόνων. Μπορείτε να τους αποκωδικοποιήσετε ώστε να σχηματιστεί η εικόνα που κρύβουν;

  • Κατεβάστε τις εικόνες με δεξιό κλικ και αντιγραφή, ανοίξτε το πρόγραμμα PaintNet και κάντε επικόλληση.
  • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συλλογής χρώματος και το κουβαδάκι για να χρωματίσετε τα κατάλληλα κουτάκια.;
    FB IMG 1695998024241

         FB IMG 1695998103422              

         FB IMG 1695998118020

Δραστηριότητα 2

Πιο κάτω βλέπετε κάποιες εικόνες. Μπορείτε να τις κωδικοποιήσετε;
FB IMG 1695997913539  FB IMG 1695997928498 FB IMG 1695997958828

Δραστηριότητα 3

Πως μπορούμε να ελέγξουμε εάν ο αριθμός κάθε γραμμής είναι σωστός; 
                         thinking kid