Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Δ
Φύλλο Εργασίας : Νομοί της Πελοποννήσου.

Βασικοί Στόχοι.

  1. Να αναζητήσουμε εικόνες από το google εικόνες.
  2. Να εισάγουμε και να προσαρμόσουμε εικόνες στο πρόγραμμα Power Point.
  3. Να καταγράψουμε τους νομούς και τις σημαντικές πόλεις της Πελοποννήσου.

Οδηγίες  - Δραστηριότητα.

  1. Ανοίξτε  το πρόγραμμα "Power Point" και δημιουργήστε μια διαφάνεια (εξώφυλλο εργασίας) με τίτλο "Πελοπόννησος" και υπότιτλο τα ονόματά σας.
  2. Στην δεύτερη διαφάνεια που θα εισάγετε θα γράψετε τίτλο "Οι νομοί της Πελοποννήσου είναι :" και από κάτω θα γράψετε τους νομούς σε κείμενο με κουκκίδες.

3. Στη συνέχεια θα δημιουργήσετε μια διαφάνεια για τον κάθε νομό στην οποία θα γράφετε για τίτλο το όνομα του νομού, από κάτω στο κείμενο θα γράφετε την πρωτεύουσα με τον πληθυσμό της και πιο κάτω μια φωτογραφία της πρωτεύουσας του νομού.

4. Εάν οι εικόνες είναι πιο μεγάλες να τις προσαρμόσετε από τις γωνίες τους.

Παράδειγμα.

nomoi peloponisou example