Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Α-Β
Φύλλο Εργασίας : Γνωρίζω τον υπολογιστή.

Πληροφορίες.

 

 

Δραστηριότητες - Παιχνίδια.

Κρυπτόλεξο 

 

Κρεμάλα

 

Ξεχωρίστε τα σωστά...

 

Ζωγραφίστε και χρωματίστε τον Υπολογιστή...
Χρωματήστε τον υπολογιστή