Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Β
Φύλλο Εργασίας : Χρωματίζω προσθέτοντας.

Κάντε κλικ για να ανοίξετε τις εικόνες πιο κάτω και μετά με δεξιό κλικ αντιγραφή ναι ανοίξτε την ζωγραφική για να κάνετε επικόλληση.

coloring icon1   coloring icon2  coloring icon3  

coloring icon4  coloring ico5  coloring ico6 

coloring ico7  coloring ico8   coloring ico9 

coloring ico10