Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Β
Φύλλο Εργασίας : Συλλαβισμός λέξεων - Αντιγραφή & επικόλληση.

Βασικοί Στόχοι.

  1. Να επιλέξουμε χαρακτήρες και να τους αντιγράψουμε σε πλαίσια κειμένου.
  2. Να σβήνουμε και να διορθώνουμε τα λάθη μας
  3. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες συλλαβισμού που μάθαμε στην τάξη.

Εργασία.

sylabous roules1asylabous rules2a
1. Αγρός

2. Άμμος
3. Δαρμένος
4. Αστυνόμος
5. Μάρτυρας
6. Σόμπα

Χωρίστε τις λέξεις στις σωστές
συλλαβές με αντιγραφή και επικόλληση


                1    -
                2    -
                3    -   -
                4    -   -   -
                5    -   -
                6    -