Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη A - B
Φύλλο Εργασίας : Εξαρτήματα και συσκευές τεχνολογίας υπολογιστών.

Βασικοί Στόχοι.

  1. Να αναγνωρίσουμε βασικά εξαρτήματα της τεχνολογίας υπολογιστών.
  2. Να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή ως διαδραστικό μέσο πληροφόρησης που συνδυάζει κείμενο και εικόνες.

Παρουσίαση.

Δείτε πιο κάτω την παρουσίαση εξαρτημάτων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία των υπολογιστών.

 

Quiz 1 

Quiz 2    quiz action