Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Α - Β
Φύλλο Εργασίας : Εννοιολογικός χάρτης - Τα αθλήματα.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να δημιουργήσουμε εννοιολογικό χάρτη.
 2. Να απαριθμήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τα γνωστά μας αθλήματα.
 3. Να πληκτρολογήσουμε τις βασικές έννοιες και τις σχέσεις του εννοιολογικού χάρτη.

Τα διάφορα αθλήματα χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

 • Ατομικά.
  Ατομικά είναι τα αθλήματα τα οποία γίνονται ή εκτελούνται μόνο από έναν αθλητή. Τέτοια αθλήματα για παράδειγμα είναι το τρέξιμο, το άλμα εις ύψους, το άλμα εις μήκους, ο μαραθώνιος, το τένις, η πάλη κ.α.
 • Ομαδικά.
  Ομαδικά είναι τα αθλήματα που γίνονται ή εκτελούνται με την συνεργασία πολλών αθλητών μαζί οι οποίοι λέγονται ομάδα. Τέτοια αθλήματα για παράδειγμα είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το πόλο κ.α.

Στην εργασία που θα κάνουμε πιο κάτω θα χωρίσουμε και θα καταγράψουμε τα διάφορα αθλήματα δημιουργώντας έναν εννοιολογικό χάρτη.

Ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα δηλαδή ένα είδος χάρτη, το οποίο δείχνει την ανθρώπινη σκέψη ή την γνώση μας για ένα θέμα. Χρησιμοποιείται πολλές φορές για να δείξουμε ή να περιγράψουμε όχι μόνο τις πληροφορίες αλλά και τη σχέση που αυτές έχουν μεταξύ τους..

eniologikos xartis

Οδηγίες εργασίας.

 • Ανοίξτε την παρακάτω εφαρμογή με την οποία θα δημιουργήσουμε τον εννοιολογικό χάρτη.
   eniologikos xartis ergasia
 • Στο κουτάκι που γράφει "έννοια" γράψτε την βασική έννοια που είναι "Αθλήματα" και πατήστε το κουμπάκι που γράφει "προσθήκη". .
 • Στη συνέχεια γράψτε την βασική υπο-έννοια "Ατομικά "και πατήστε προσθήκη.
 • Επαναλάβετε το ίδιο και για την υπο-έννοια "Ομαδικά "και πατήστε προσθήκη.
 • Στη συνέχεια ενώστε τα μπλε κουτάκια από τις βασικές έννοιες κρατώντας πατημένο το ποντίκι, όπως δείχνει η πιο κάτω εικόνα:
  ennoiologikos b 1.
 • Στο παράθυρο που θα βγει γράφουμε την σχέση που έχουν οι δυο έννοιες. Στην περίπτωσή μας γράφουμε "χωρίζονται σε".
  ennoiologikos b 2.
 • Κάνουμε το ίδιο και στην άλλη υπο-έννοια όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα:
  ennoiologikos b 3
 • Στη συνέχεια στο κουτάκι "Έννοια" γράφουμε όλα τα αθλήματα που γνωρίζουμε και πατάμε κάθε φορά το κουμπάκι "Προσθήκη". Προσέχουμε να τοποθετούμε τα καινούρια κουτάκια με τα αθλήματα που είναι Ατομικά δεξιά αυτά και αυτά που είναι Ομαδικά αριστερά και όταν ενώνουμε τα μπλε κουτάκια γράφουμε τη φράση "είναι το", όπως δείχνει η πιο κάτω εικόνα .
  ennoiologikos b 4.