Εργαστήριο Πληροφορικής

Τάξη :

Φύλλο εργασίας :  Γραφική παράσταση θερμοκρασιών της περιοχής μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε γραφική παράσταση στο υπολογιστικό φύλλο στην οποία θα απεικονίζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας στην περιοχή μας.
Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να κατεβάσουμε τα δεδομένα των μέσων θερμοκρασιών (μέγιστης και ελάχιστης) για κάθε μήνα από συγκεκριμένο μετεωρολογικό site. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια φόρμα στο πρόγραμμα Excel στην οποία θα γράψουμε τους μήνες και θα εισάγουμε (data entry) τις τιμές των θερμοκρασιών. Στη συνέχεια επιλέγοντας όλα τα δεδομένα στο Excel θα δημιουργήσουμε την γραφική παράσταση.

Δραστηριότητα

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Excel και γράψτε στα κελιά Α1, B1 και C1 τις φράσεις "Μήνες", Μέγιστες θερμοκρασίες" και "Ελάχιστες θερμοκρασίες αντίστοιχα.
 2. Μεγαλώστε τα γράμματα και επιλέξτε χρώμα κόκκινο.
 3. κάτω από την επικεφαλίδα "Μήνες" δηλαδή στο κουτάκι Α2 έως Α13 γράψτε του μήνες.
 4. Ανοίξτε στο internet την διεύθυνση www.weatherbase.com και σύρετε τον χάρτη που εμφανίζεται ώστε να πάτε στην περιοχή του Πύργου.
 5. Κάντε κλικ στην σημαιούλα και μετά στο συννεφάκι που θα εμφανιστεί.
 6. Στα δεδομένα με τις θερμοκρασίες που εμφανίζονται χρειαζόμαστε την σειρά που γράφει "Averange High temperature" και "Averange Low temperature". Γράφουμε την θερμοκρασία για τον κάθε μήνα στο αντίστοιχο κελί στην φόρμα μας στο Excel.
  weatherbase
 7. Αφού ολοκληρώσουμε την διαδικασία data entry (εισαγωγής των δεδομένων) επιλέγουμε τα κελιά Α2 έως C13 και πάμε στην καρτέλα "εισαγωγή", στην περιοχή "γραφήματα" και επιλέγουμε τον πρώτο τύπο γραφήματος από την ομάδα "γραμμές"
 8. Χρωματίζουμε τις περιοχές με τις θερμοκρασίες,  στην φόρμα μας στο Excel με κατάλληλα χρώματα (με το κουβαδάκι) και αντίστοιχα επιλέγουμε ανάλογο στυλ στην γραφική παράσταση.
 9. Στην γραφική παράσταση (κάνουμε διπλό κλικ πάνω στην γραφική παράσταση) και στην περιοχή "Διατάξεις γραφήματος" επιλέγουμε την "διάταξη 1" και αλλάζουμε τον τίτλο σε "Γράφημα θερμοκρασιών περιοχής Πύργου".
  grafiki parastasi