Εργαστήριο Πληροφορικής

Τάξη : Ε

 Φύλλο εργασίας :  Παραδόσεις και έθιμα από την Μακεδονία.

Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε πληροφορίες γύρω από έθιμα και παραδόσεις της Μακεδονίας και να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση όπου θα εκτίθενται οι πληροφορίες αυτές.
Θα αναζητήσουμε παραδοσιακά τραγούδια, χορούς, φαγητά, ενδυμασίες, επαγγέλματα και άλλα στοιχεία.
Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό παρουσιάσεων για την δημιουργία της παρουσίασης των πληροφοριών μας, θα επεξεργαστούμε και θα τυπώσουμε εικόνες με τα κατάλληλα λογισμικά. 

Προσοχή, για την δημιουργία μιας παρουσίασης προσέχουμε ώστε το κείμενο σε κάθε διαφάνεια να μην ξεπερνά τις 4 γραμμές. Δίπλα από το κείμενο πρέπει να υπάρχει εικόνα και βέβαια επάνω η επικεφαλίδα. Το πολύ κείμενο κουράζει τους ακροατές. Εξάλλου οι επιπλέον πληροφορίες λέγονται προφορικά την ώρα της παρουσίασης.

Δραστηριότητα.

 1. Ανοίξτε το Power Point και δημιουργήστε μια παρουσίαση με πληροφορίες για την Μακεδονία.
 2. Δείτε στον πίνακα πιο κάτω τις ομάδες και την θεματική σας ενότητα :
    Τμήμα Ε1

  Τμήμα Ε2

  Τμήμα Ε3  Θεματική ενότητα
  Ομάδα    

   

    Έθιμα, Αρχαιολογικοί και εκκλησιαστικοί χώροι
  Ομάδα    

   

    Προϊόντα, φαγητά.  
  Ομάδα    

   

    Χοροί, τραγούδια, ενδυμασίες 
  Ομάδα   

   

    Χοροί, τραγούδια, ενδυμασίες
  Ομάδα        Προϊόντα, φαγητά
  Ομάδα        Προϊόντα και φαγητά.
  Ομάδα       

  Αρχαιολογικοί χώροι, ποτάμια, λίμνες.

  Ομάδα   

   

   

  Φαγητά, προϊόντα, έθιμα.

  Ομάδα       

  Ενδυμασίες, χοροί, έθιμα.

 3. Στην1η διαφάνεια γράψτε τον τίτλο "Μακεδονία" και στην συνέχεια την θεματική σας ενότητα από τον πιο πάνω πίνακα. πχ. "Μακεδονία - Προϊόντα - φαγητά". Για υπότιτλο γράψτε τα ονόματά σας.
 4. Στην κάθε διαφάνεια θα έχετε 1) τον τίτλο στο επάνω μέρος, 2)  4 - 5 γραμμές κείμενο, 3) εικόνες.
 5. Θα δημιουργήσετε 6 - 8 διαφάνειες.
 6. Δείτε το πιο κάτω παράδειγμα :
  makedonia1
  makedonia2
  makedonia3
 7. Προσέξτε ώστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο μέγεθος και χρώμα γραμμάτων για τους τίτλους σε κάθε διαφάνεια και για το κείμενο. Μην αλλάζετε συνέχεια χρώματα χωρίς λόγο.
 8. Τις πληροφορίες για τα έθιμα, τα προϊόντα και τις άλλες θεματικές ενότητες που έχετε αναλάβει, δεν θα τις γράψετε στην παρουσίαση, αλλά θα τις γνωρίζετε και θα τις αναφέρετε όταν θα δείχνετε την παρουσίασή σας.
 9. Εναλλακτικά μπορείτε να μοιράσετε μεταξύ σας (στα μέλη της ομάδας σας) τα έθιμα ή τα προϊόντα ή τις άλλες πληροφορίες που θα βρείτε ώστε να έχετε λιγότερες πληροφορίες να μάθετε.
 10. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση πληροφοριών από το internet.
 11. Τις πληροφορίες που θα βρούμε θα τις σημειώσουμε και θα τις συγκρίνουμε και με αυτές που θα βρούμε σε και σε άλλα site.

 

 Μερικές διευθύνσεις για να βρείτε πληροφορίες :