Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη :

Φύλλο εργασίας : Μέτρηση αποστάσεων με το google maps

Στόχοι μας είναι:

  • να δημιουργήσουμε και να μορφοποιήσουμε πίνακα με δεδομένα στο Υπολογιστικό Φύλλο (Excel).
  • να εντοπίσουμε τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και τις πρωτεύουσές τους.
  • να αντλήσουμε δεδομένα γεωγραφίας από την διαδικτυακή εφαρμογή google maps.

google mapsTo google maps είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μας δείχνει την γεωγραφία όλης της γης. Περιέχει σχεδόν όλους τους δρόμους του κόσμου με ακριβή στοιχεία αποστάσεων, ονομασίες περιοχών, πόλεων και πολλά άλλα στοιχεία που υπάρχουν σε κάθε περιοχή του κόσμου. Σε αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε με αναζήτηση επιχειρήσεις, αξιοθέατα, σημεία ενδιαφέροντος και μορφολογικά στοιχεία του κάθε τόπου της γης. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι η εφαρμογή αυτή ανοίγει σχεδόν από κάθε κινητό και μπορούμε όλες αυτές τις πληροφορίες να τις έχουμε κάθε στιγμή όπου και αν βρισκόμαστε.

Η Εφαρμογή Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) διαθέτει το κατάλληλο περιβάλλον για την ομαδοποίηση και καταγραφή δεδομένων μέσα σε κουτάκια που ονομάζονται κελιά. Μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε πίνακες και να τους  μορφοποιήσουμε για να φαίνονται πιο καλά. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε αυτόματους υπολογισμούς κι έτσι για παράδειγμα στην περίπτωσή μας να παράγουμε νέες πληροφορίες, όπως την εύρεση των πιο κοντινών ή πιο μακρινών πόλεων.

 

Δραστηριότητα
Μέρος Α.

Επιλέξτε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας και δημιουργήστε στο πρόγραμμα Excel έναν συμμετρικό πίνακα με τις πρωτεύουσες όπως στο παράδειγμα πιο κάτω
 apostasis 1
Στη συνέχεια μορφοποιήστε τον πίνακα επιλέγοντας αχνά (όχι έντονα) χρώματα για φόντο, μεγαλώστε τα γράμματα με πιο ζωηρά χρώματα όπως στο παράδειγμα πιο κάτω και βάλτε περιγράμματα με το εργαλείο:apostasis 6
apostasis 4

 Προσοχή:

  • Στα κουτάκια της Κύριας Διαγώνιου του πίνακα γράφουμε την τιμή 0 γιατί η απόσταση της κάθε πόλης με τον εαυτό της είναι 0.
  • Η Κύρια Διαγώνιος του πίνακα που έχει τις τιμές 0 χωρίζει τον πίνακά μας σε δύο ίδια μέρη γιατί η απόσταση δυο πόλεων μεταξύ τους είναι ίδια.

Μέρος Β.

Ανοίξτε την εφαρμογή google maps και βρείτε τις συντομότερες αποστάσεις μεταξύ των πρωτευουσών που έχει το γεωγραφικό διαμέρισμα που επιλέξατε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρακάτω εικόνες.
google maps1 google maps2
google maps3
Συμπληρώστε τα δεδομένα που δείχνει το βελάκι 6 στο αντίστοιχο κελί του πίνακα στο Excel και συνεχίστε από την οδηγία 5 για την επόμενη πόλη

 Προσοχή:

  • Όταν η απόσταση είναι δεκαδικός αριθμός π.χ. 97,6 στρογγυλοποιούμε προς τα επάνω, δηλαδή 98.                                              

.