Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε΄
Φύλλο Εργασίας : Βασικές συναρτήσεις, πράξεις και διαγράμματα στο Υπολογιστικό  Φύλλο.

Βασικοί στόχοι.

Θα συμπληρώσουμε online ένα ερωτηματολόγιο για τα φρούτα που προτιμάμε.
Θα εισάγουμε τα δεδομένα από τις προτιμήσεις μας στο Υπολογιστικό Φύλλο.
Θα δημιουργήσουμε γραφήματα για τα δεδομένα που θα εισάγουμε.
/AF}

Οδηγίες.
Η παρακάτω παρουσίαση δείχνει τα βήματα που θα ακολουθήσετε για την εισαγωγή δεδομένων και τη δημιουργία γραφημάτων στο πρόγραμμα Excel.
Προσοχή !!!  Κάντε διπλό κλικ επάνω στην κάθε διαφάνεια για πάτε στην επόμενη.

Δραστηριότητα.

  • Ανοίξτε το quiz το οποίο έχει δημιουργηθεί στο google docs (google forms) και επιλέξτε το γρούτο που προτιμάτε.  Quiz, Quiz-2
  • Αφού ψηφίσουν όλοι οι συμμαθητές σας στην τάξη, κάντε κλικ στα αποτελέσματα πιο κάτω για να δείτε και να μετρήσετε τις προτιμήσεις σας. Αποτελέσματα, Αποτελέσματα-2
  • Ανοίξτε το πρόγραμμα Excel και δημιουργήστε έναν πίνακα με τα φρούτα και τους ψήφους που πήρε το καθένα όπως το παράδειγμα που βλέπετε πιο κάτω. (Προσοχή, εσείς θα χρησιμοποιήσετε τους ψήφους που βγήκαν από την δική σας ψηφοφορία, δηλαδή αυτά που μετρήσατε πιο πάνω στα "Αποτελέσματα").
  • Δημιουργήστε τα γραφήματα όπως στο παράδειγμα με βάση τις οδηγίες από την πιο πάνω παρουσίαση.
  • Επιλέξτε χρώμα για το φόντο και για την περιοχή δεδομένων των γραφημάτων όπως στο παράδειγμα.


Παράδειγμα.

excel data1

excel data2

Παραδείγματα γραφημάτων με τα στοιχεία του covid19