Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε
Φύλλο Εργασίας : Επεξεργασία κειμένου - Πίνακες

Βασικοί στόχοι.
  1. Οργάνωση των ηλεκτρονικών εγγράφων μας με την χρήση πινάκων.
  2. Εισαγωγή πίνακα επιθυμητών διαστάσεων.
  3. Επεξεργασία και διαμόρφωση περιγραμμάτων και χρωμάτων του πίνακα.

   

.
Οδηγίες.

  • Κάθε πίνακας αποτελείται από γραμμές και από στήλες.
  • Για παράδειγμα ο πίνακας με το πρόγραμμα της εβδομάδας που θα δημιουργήσουμε (φαίνεται πιο κάτω) έχει 8 γραμμές (7 μαθήματα + 1 επικεφαλίδα ημέρας) και 6 στήλες (5 ημέρες + 1 στήλη με τον αριθμό του κάθε μαθήματος).
  • Έχουμε δηλαδή έναν πίνακα 8 Χ 6.

Κάντε κλικ πάνω στην επόμενη παρουσίαση για να δείτε τις οδηγίες για την εργασία.

Δραστηριότητα.

  • Ανοίξτε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων(Word). 
  • Δημιουργήστε τον παρακάτω πίνακα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Παράδειγμα :

programa mathimatvn

Γραμματοσειρά 1ης γραμμής και 1ης στήλης = Segoe print 14

Γραμματοσειρά μαθημάτων Comic Sans MS 11