Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε
Φύλλο Εργασίας : Διαδικασίες και κουμπιά εντολών.

Βασικοί στόχοι.

 1. Η δημιουργία μικρών απλών προγραμμάτων - διαδικασίες.
 2. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών με κουμπιά εντολών.
 3. Η σύνδεση και εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών σαν νέες εντολές.
 4. Η επίλυση ενός προβλήματος με διαφορετικούς τρόπους.

Οδηγίες.

 1. Ανοίξτε την γλώσσα Logo και στην περιοχή διαδικασίες (δεξιά στην οθόνη) γράψτε μια διαδικασία που να κάνει την χελώνα να γράφει το γράμμα " Τ ". Δείτε στην εικόνα πιο κάτω πως γράφουμε μια διαδικασία.
  letterT
 2. Αφήστε μια κενή γραμμή και γράψτε μια δεύτερη διαδικασία που να γράφει το γράμμα " Π ".
  letterP1
 3. Αφήστε πάλι μια κενή γραμμή και γράψτε μια διαδικασία που να γράφει στην οθόνη τα γράμματα " Τ Π " .
  Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε τις εντολές ΘέσεΘέση [Χ Υ] και θέσεΚατεύθυνση (Χ). Δείτε πιο κάτω τις εντολές αυτές και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε:
  thesethesi
   Με την εντολή ΘέσεΘέση τοποθετούμε την χελώνα στο σημείο που θέλουμε στην οθόνη.
  these katefthinsi
   Με την εντολή ΘέσεΚατεύθυνση αλλάζουμε την κατεύθυνση της χελώνας εκεί που θέλουμε.
  lettersTP
 4. Δημιουργήστε ένα κουμπί εντολής για να ενεργοποιείτε τη διαδικασία πατώντας το. Δείτε πιο κάτω πως γίνεται αυτό :
  command logo
 5. Δημιουργήστε μια διαδικασία για να καθαρίζεται η οθόνη με την εντολή " σβγ " το οποίο να ενεργοποιείται με κουμπί εντολής όπως στο προηγούμενο βήμα.