Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε
Φύλλο Εργασίας : Δημιουργία κλειστών σχημάτων και εντολή επανάληψης.

Βασικοί στόχοι.

  1. Η δημιουργία διαφόρων κλειστών σχημάτων.
  2. Η δημιουργία προγραμμάτων με λιγότερες εντολές.
  3. Η χρήση της εντολής επανάληψης.

Πληροφορίες.

Για να δημιουργήσουμε ένα κλειστό σχήμα (τρίγωνο, τετράγωνο, εξάγωνο κλπ) πρέπει η χελώνα να περιστραφεί συνολικά 360 μοίρες, όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.  

            theorima xelonas1 logo              theorima xelonas1 logo

Επομένως για να βρούμε πόσες μοίρες θα πρέπει να στρίψει κάθε φορά η χελώνα πρέπει να διαιρέσουμε το 360 με τις γωνίες που θα έχει το σχήμα.
Για το παραπάνω σχήμα που είναι τετράγωνο 360 / 4 = 90.
Άρα η χελώνα θα πρέπει να στρίψει δεξιά 90 μοίρες 4 φορές, όπως άλλωστε φαίνεται στις εντολές του παραπάνω παραδείγματος.
Η παρακάτω εικόνα μας δείχνει πως υπολογίζουμε την γωνία που πρέπει να στρίψει η χελώνα για να δημιουργήσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο.

theorima xelonas2 logo

Όπως βλέπετε στα πιο πάνω παραδείγματα, μερικές εντολές επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Για παράδειγμα στο τετράγωνο οι εντολές μπ 100 και δε 90 επαναλαμβάνονται 4 φορές, ενώ στο τρίγωνο οι ίδιες εντολές επαναλαμβάνονται 3 φορές.

Αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε εάν χρησιμοποιήσουμε την εντολή επανάλαβε η οποία για τα πιο πάνω παραδείγματα γράφεται : επανάλαβε 4[μπ 100 δε 90] για το τετράγωνο και επανάλαβε 3[μπ 100 δε 120] για το τρίγωνο.
Το όφελος χρησιμοποιώντας την εντολή επανάλαβε είναι ότι ο υπολογιστής κάνει το ίδιο πράγμα πιο γρήγορα αφού χρησιμοποιεί λιγότερες εντολές. 

Οδηγίες - Δραστηριότητα.

  1. Δημιουργήστε με την χελώνα στην Logo τα παρακάτω 4 σχήματα χρησιμοποιώντας την εντολή επανάλαβε :
    logo4 drastiriothta
  2. Δημιουργήστε με την χελώνα, χρησιμοποιώντας την εντολή επανάλαβε έναν κύκλο.