Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε
Φύλλο Εργασίας : Υπολογιστικό Φύλλο - Excel.

Το πρόγραμμα Excel ή Υπολογιστικό φύλλο, χρησιμεύει για την εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών σε λίστες και σε πίνακες με σκοπό την εύκολη και αυτοματοποιημένη διαχείρισή τους.
Οι πληροφορίες και οι τιμές γράφονται σε κουτάκια που λέγονται κελιά. Τα κελιά έχουν το καθ' ένα ξεχωριστή διεύθυνση ανάλογα με την στήλη και την γραμμή που βρίσκονται.
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε μαθηματικούς τύπους για να γίνονται υπολογισμοί αυτόματα, όταν τα δεδομένα αλλάζουν.
Μια σημαντική λειτουργία είναι η δημιουργία γραφημάτων. Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε μια εικόνα των αριθμών και των μεγεθών που αναγράφονται στο Λογιστικό Φύλλο.  
Κάποιες από τις βασικές λειτουργίες είναι :

 • Η εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών.
 • Η ρύθμιση του πλάτους και του ύψους των στηλών και των γραμμών.
 • Ο χρωματισμός των κελιών και η εισαγωγή πλαισίων.
 • Η συγχώνευση κελιών.
 • Η αυτόματη συμπλήρωση. 

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να εισάγουμε δεδομένα στο πρόγραμμα Excel.
 2. Να προσαρμόσουμε τις στήλες και τις γραμμές στο Υπολογιστικό φύλλο.
 3. Να εφαρμόσουμε την αυτόματη συμπλήρωση και την συγχώνευση κελιών.
 4. Να βάλουμε πλαίσια και να χρωματίσουμε τα κελιά των δεδομένων.

Οδηγίες .

 1. Ανοίξτε πρόγραμμα Microsoft Office Excel από την έναρξη.
 2. Δημιουργήστε τον πίνακα με το πρόγραμμα των μαθημάτων από την εικόνα που βλέπετε πιο κάτω στο παράδειγμα. 
 3. Για την πιο γρήγορη ολοκλήρωση εφαρμόστε αντιγραφή και επικόλληση στα ίδια μαθήματα και αυτόματη συμπλήρωση για τις ημέρες και τις ώρες. Δείτε τις παρακάτω εικονο-οδηγίες:
  excel table1 excel table2
  excel table3 excel table4

Οδηγίες για Αντιγραφή - Συγχώνευση - Ρύθμιση Πλάτους - Αυτόματη Συμπλήρωση

excel odigies

Παράδειγμα.

programa mathimatvn