Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε
Φύλλο Εργασίας : Τα γρηγορότερα ζώα του κόσμου.

Βασικοί Στόχοι.

  1. Αναζήτηση και συλλγή δεδομένω από το διαδίκτυο.
  2. Εισαγωγή δεδομένων στο Excel και μορφοποίηση.
  3. Δημιουργία και μορφοποίηση γραφίματος των δεδομένων.

Πληροφορίες - Οδηγίες

Κάθε ζώο στη φύση έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες τις οποίες χρησιμοποιεί για να επιβιώσει. Η ταχύτητα και η γρηγοράδα είναι ένα χαρακτηριστικό που διαθέτουν πολλά ζώα και κάποια είναι πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα.

  • Δημιουργήστε στο Υπολογιστικό Φύλλο (Excel) έναν πίνακα με 12 ζώα από αυτα που βλέπετε στιν παρακάτω λίστα, και συμπληρώστε την ταχύτητα τους.
  • Στην συνέχεια δημιουργήστε ένα γράφημα με τα στοιχεία αυτά, όπως φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω.
Τα γραφήματα είναι εικόνες που συγκρίνουν τα αριθμητικά δεδομένα με σχήματα. Τα σχήματα αυτά συνήθως είναι ράβδοι, γραμμές κλπ. και δημιουργούνται εύκολα ακολουθώντας τα βήματα όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα από προηγούμενη δραστηριότητα.
Προσοχή, πρέπει πρώτα να επιλέξω τα δεδομένα του πίνακα. 
eisagvgh grafimatosgraph excel

 

Κατάλογος Επιλογής ζώων.

excel school supplies price list in Greek

Παράδειγμα.

excel askisi example