Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη : Ε

Φύλλο εργασίας :  Τα ποτάμια της Ελλάδας

Τα κυριότερα σημεία που διακρίνουμε σε ένα ποτάμι είναι :
 α) Οι πηγές του, δηλαδή από πού ξεκινά. Συνήθως το σημείο αυτό βρίσκεται σε βουνά.
 β) Η κυρίως ροή του, δηλαδή η διαδρομή του μεγαλύτερου μέρους του ποταμού και
 γ) το σημείο που εκβάλει,  δηλαδή το σημείο που ενώνεται με τη θάλασσα. Στο σημείο αυτό σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται με τη ροή του ποταμού νησίδες και επιχωματώσεις που ονομάζονται Δέλτα του ποταμού.
Ωστόσο σε ένα ποτάμι υπάρχουν και άλλες σημαντικές πληροφορίες τις οποίες αξίζει να καταγράψουμε όπως  από πού πήρε το όνομά του, εάν έχει κάποιο σημαντικό φράγμα ή κάποιο ιστορικό γεφύρι. Πολλά ποτάμια στην χώρα μας συνοδεύονται από παλιούς θρύλους και ιστορίες, όπως για παράδειγμα ο θρύλος για το γεφύρι της Άρτας στον ποταμό Άραχθο ή ο άθλος του Ηρακλή που χρησιμοποίησε τα ποτάμια Αλφειό και Πηνειό.

rivers rivers2

Η κάθε ομάδα του εργαστηρίου θα διαλέξει ένα ποτάμι της Ελλάδας και θα δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κείμενο στην εφαρμογή google docs με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται πιο κάτω και με συγκεκριμένο τρόπο που φαίνεται πιο κάτω στο παράδειγμα.
Δείτε πιο κάτω τα διαμερίσματα της Ελλάδας  και τα αντίστοιχα ποτάμια :

 • Η πρώτη σελίδα της εργασίας σας θα περιέχει τον τίτλο, τα ονόματά σας, χάρτη της Ελλάδας με τα ποτάμια και λίστα με αρίθμηση με τα ποτάμια της εργασίας σας.
  (Δείτε το παράδειγμα)
 • Σε κάθε μια από τις επόμενες σελίδες θα είναι και ένα ποτάμι, όπως ακριβώς είναι και στο παράδειγμα πιο πάνω. Οι πληροφορίες θα είναι αριθμημένες.
 • Για κάθε ποτάμι θα γράψετε τις πληροφορίες :
        1. Ονομασία και που βρίσκεται.
        2. Πηγές
        3. Κυρίως ροή  (από πού περνάει, μήκος ποταμού).
        4. Εκβολές.
        5. Στοιχεία για την ονομασία του, (από πού προήλθε το όνομά του). Εάν γνωρίζετε.
        6. Ιστορικά στοιχεία. (Μύθοι, ιστορικά γεφύρια, κλπ.). Εάν γνωρίζετε.
        7. Εικόνες. (τουλάχιστον δυο για κάθε ποτάμι).

 

Συνδέσεις με πληροφορίες και εικόνες για την εργασία σας.

 1. Αναλυτικές πληροφορίες για τα ποτάμια της Ελλάδας.
 2. Συνοπτικές πληροφορίες για τα περισσότερα ποτάμια.

 

Οδηγίες για google docs

Ανοίξτε την ιστοσελιδατης google (google.gr) και πατήστε με τη σειρά εκεί που δείχνουν τα βελάκια για να ξεκινήσετε ένα ψηφιακό κείμενο στο google docs.

google docs 1 google docs 2  google docs 3 google docs 4