Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη : Ε

Φύλλο εργασίας :  Συλλογή πληροφοριών από τον χάρτη της Ελλάδας.

Στόχος της εργασίας μας είναι η δημιουργία και επεξεργασία πίνακα, μέσα στο ηλεκτρονικό μας έγγραφο, για να δείξουμε στοιχεία και πληροφορίες που θα βρούμε από τον χάρτη της Ελλάδας. Επίσης με την εργασία αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για την συλλογή πληροφοριών.

Η εισαγωγή ενός πίνακα στο έγγραφό μας βοηθάει να γράψουμε πληροφορίες όπως για παράδειγμα γεωγραφικά διαμερίσματα, πόλεις, νομούς και άλλα στατιστικά στοιχεία (που αφορούν την εργασία μας) με τρόπο που εύκολα διαβάζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους. Η χρήση χρωμάτων (με μέτρο !!) βοηθάει πολύ στην οπτική αποτύπωση ώστε μα μην μπερδεύουμε τις πληροφορίες.

geografika diamerismata

Δραστηριότητα

  1.  Δείτε τον χάρτη της Ελλάδας με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, στη διπλανή εικόνα και διαλέξτε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα.
  2. Ανοίξτε ένα νέο αρχείο εργασίας στο Word και επιλέξτε εισαγωγή πίνακα.
  3. Βρείτε και γράψτε τους νομούς και τις πρωτεύουσες που έχει το διαμέρισμα που διαλέξατε. Όλα τα στοιχεία θα τα γράψετε σε πίνακα όπως φαίνεται πιο κάτω στο παράδειγμα.
  4. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για να βρείτε τον πληθησμό κάθε πρωτεύουσας.
  5. Τέλος χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Print Screen και την επικόλληση σε συνδυασμό με την Ζωγραφική για να απομονώσετε την εικόνα μόνο από το διαμέρισμά σας και να την βάλετε στο έγγραφό σας.
  6. Βρείτε πληροφορίες για την εργασία σας εδώ.

Παράδειγμα :

Γεωγραφικό διαμέρισμα :

           Νομοί                Πρωτεύουσες       Πληθυσμός Πρωτεύουσας