Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη : Ε

Φύλλο εργασίας :  Δημιουργία εγγράφου και μορφοποίηση.

Στόχος της εργασίας μας είναι η δημιουργία και μορφοποίηση ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.
Πιο συγκεκριμένα, θα εισάγουμε και θα μορφοποιούμε σχήματα, θα εισάγουμε γραφικά (δηλαδή) μικρές εικόνες και μοτίβα, θα εισάγουμε πίνακα και θα επεξεργαζόμαστε τα περιγράμματα των κελιών του και βεβαίως θα αλλάζουμε τα χαρακτηριστικά του κειμένου μας (μέγεθος, χρώμα, παράγραφοι, επικεφαλίδες) ώστε να γίνει ευανάγνωστο και ευπαρουσίαστο.

Δραστηριότητα

 1.  Δημιουργείστε το κείμενο της πιο κάτω εικόνας στο word. Κάντε κλικ στα κλειδάκια δεξιά για να δείτε τις οδηγίες που σας δίνονται. 
   romans

  οδηγία

   

   

   οδηγία

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   οδηγία

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  οδηγία

   

    

   

    

   

   

   

   

  οδηγία

  οδηγία

 •  Το κείμενό σας να είναι με μέγεθος 12 και οι επικεφαλίδες με μέγεθος 16.
 • Το διάστιχο να είναι 1,5.
 • Εισάγετε περίγραμμα σελίδας :
perigrama