Εργαστήριο Πληροφορικής
Τάξη :
Φύλλο εργασίας :  Μέσος όρος και γραφικές παραστάσεις.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε γραφικές παραστάσεις στο χαρτί και στον υπολογιστή, να υπολογίσουμε το μέσο όρο μιας ομάδας τιμών και να συγκρίνουμε γραφικές παραστάσεις μεταξύ τους.
Τον μέσο όρο μεταξύ δυο αριθμών τον βρίσουμε εάν τους προσθέσουμε και μετά διαιρέσουμε αυτό που θα βρούμε με το 2. Έτσι πχ. εάν ο ένας αριθμός είναι το 10 και ο άλλος το 20 ο μέσος όρος είναι το 15 γιατί 10 + 20 = 30 και 30 / 2 = 15.
Εάν οι αριθμοί είναι περισσότεροι από δύο και θέλω να βρω το μέσο όρο, τότε τους προσθέτω όλους και αυτό που θα βρω το διαιρώ με το πλήθος των αριθμών. Δηλαδή εάν έχω τους αριθμούς 12, 18, 6 και 16 τότε : 12 + 18 + 6 + 16 = 52 και για να βρω το μέσο όρο διαιρώ με το 4 γιατί οι αριθμοί ήταν 4. Έτσι λοιπόν : 52 / 4 = 13. Ο μέσος όρος λοιπόν είναι το 13.

 Δραστηριότητες

Θερμοκρασία
Α. Τα παιδιά που πήγαν κατασκήνωση στον Κάτω Δρυ την περασμένη βδομάδα κατέγραψαν τις πιο κάτω θερμοκρασίες:

Ημέρα

Χαμηλή (Co )

Ψηλή (Co )

Μέση (Co)

Δευτέρα

23

28

25,5

Τρίτη

22

27

 

Τετάρτη

21

25

 

Πέμπτη

21

26

 

Παρασκευή

20

25

 

Μέσος όρος θερμοκρασιών

 

 

 

 1. Να βρούμε την μέση θερμοκρασία για κάθε μέρα και να συμπληρώσουμε στην στήλη "Μέση (C0)".
 2. Να βρούμε τον μέσο όρο των α) χαμηλών, β) υψηλών και γ) των μέσων θερμοκρασιών και να συμπληρώσουμε τις παραπάνω στήλες στο αρχείο Excel που θα κατεβάσετε από εδώ.
 3. Να σχηματίσουμε στο ειδικό μιλιμετρέ χαρτί τις 3 γραφικές παραστάσεις (Χαμηλή, Ψηλή και Μέση).
 4. Αφού ολοκληρώσουμε τις γραφικές παραστάσεις στο χαρτί, θα κάνουμε κλικ πιο κάτω για να δημιουργήσουμε τις γραφικές παραστάσεις από τον υπολογιστή.
  Δημιουργία γραφικών παραστάσεων από τον υπολογιστή.
  Οδηγίες :
  Α. Στην καρτέλα Design επιλέγουμε τον τύπο Line.
  Β. Στην καρτέλα Data συμπληρώνουμε τα στοιχεία που φαίνονται στην πιο κάτω εικόνα στα Αγγλικά 
  graph-1
  Γ. Στα κουτάκια "Group1, Group2 και Group3" γράφουμε "Χαμηλή, μέση και ψηλή".
  Δ. Στη στήλη "Item Label" γράφουμε τις ημέρες της εβδομάδας (όπως είναι στον πίνακα πιο πάνω στο παράδειγμα) και στις στήλες "Value" γράφουμε τις τιμές των θερμοκρασιών.
  Ε. Στην "Preview" μπορώ να δω τις γραφικές παραστάσεις μου.
  ΣΤ. Στην καρτέλα "Print / Save" μπορώ να τυπώσω ή να αποθηκεύσω την γραφική μου παράσταση.

Β. Την ίδια βδομάδα τα παιδιά που πήγαν κατασκήνωση στον Πρόδρομο τη μέση θερμοκρασία ως εξής:

Ημέρα

Μέση (Co )

Δευτέρα

20

Τρίτη

19

Τετάρτη

18

Πέμπτη

18

Παρασκευή

17

 1. Να γίνει γραφική παράσταση για τις δυο πιο πάνω καταγραφές με τις μέσες τιμές (Κάτω Δρυ και Πρόδρομο) στον υπολογιστή στην ίδια on line εφαρμογή.
  (Πατήστε "Start Over" για να ξεκινήσετε μια καινούρια γραφική παράσταση).
 2. Συγκρίνετε τις δυο γραφικές παραστάσεις με τις μέσες τιμές και γράψτε τις παρατηρήσεις σας.

Άσκηση :

Κατεβάστε το πιο κάτω αρχείο και απαντήστε σε αυτά που σας ζητάει. Μετά αποθκεύστε το στον φάκελό σας.

Αρχείο εργασίας.