Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Επεξεργασία εικόνας - chroma key.

Βασικοί στόχοι
  • Θα χρησιμοποιήσουμε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων για να αλλάξουμε το φόντο μιας φωτογραφίας με την ειδική επιλογή chroma - key.
    Με την τεχνική αυτή μπορούμε να δημιουργούμε τεχνητές φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οδηγίες.
Οι παρακάτω διαφάνειες δείχνουν την διαδικασία ενοποίησης των εικόνων και αντικατάστασης του πράσινου φόντου με το περιεχόμενο άλλης εικόνας.
 

Δραστηριότητα.

  • Θα κατεβάσετε τις φωτογραφίες από το εικονίδιο του φακέλου εργασίας πιο κάτω ή εάν υπάρχει η δυνατότητα στο εργαστήριο βγάλτε μερικές φωτογραφίες δικές σας σε φόντο πράσινου υφάσματος.
  • Αφού δείτε τις πιο πάνω οδηγίες στο video της παρουσίασης, αντικαταστήστε το πράσινο φόντο των φωτογραφιών με το τοπίο της φωτογραφίας από τον φάκελο εργασιών ή κάποιο άλλο φόντο από άλλη φωτογραφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα paint.NET και την επιλογή chroma key.
  • Τέλος, αποθηκεύστε τις φωτογραφίες με τις αλλαγές του φόντου στο φάκελό σας.
  • Κάντε κλικ στο φάκελο εργασίας για να κατεβάσετε σε αρχείο .zip τις φωτογραφίες της εργασίας
download arrow

Παράδειγμα συμπληρωμένης εργασίας, έτοιμη για αποστολή με email :chroma key sample