Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Βασικές τεχνικές επεξεργασίας video

Βασικοί στόχοι.
 • Θα χρησιμοποιήσουμε πρόγραμμα επεξεργασίας video για να εισάγουμε αρχεία video.
 • Θα ενώσουμε τα video αυτά με εφέ μετάβασης (transition effect).
 • Θα εισάγουμε αρχείο μουσικής για ηχητικό φόντο και θα το επεξεργαστούμε με ειδικά εφέ.
 • Θα γράψουμε και θα εισάγουμε τίτλους.
 • Θα εκτελέσουμε την διαδικασία κωδικοποίησης για την δημιουργία του τελικού video.

Οδηγίες.
1. Δείτε στην παρουσίαση που ακολουθεί πως γίνεται εισαγωγή αρχείων video στο πρόγραμμα επεξεργασίας video VSDC και πως τα συνδέουμε με εφέ μετάβασης.
             Προσοχή !!!  Κάντε  κλικ επάνω στην παρουσίαση και αλλάξτε διαφάνειες με τα βελάκια.

2. Δείτε στην παρουσίαση που ακολουθεί πως εισάγουμε και πως επεξεργαζόμαστε την μουσική για την ταινία μας.

3. Στην παρουσίαση που ακολουθεί δείτε πως βάζουμε τίτλους στο video και πως δημιουργούμε το τελικό video.


Δραστηριότητα
.

 •  Θα κατεβάσετε τα video part-1, part-2, part-3 και το τραγούδι "Are You With Me" κάνοντας κλικ στον φάκελο πιο κάτω και θα τα μεταφέρετε στο φάκελό σας.
 • Θα ανοίξετε το πρόγραμμα VSDC και θα κάνετε εισαγωγή των video από τον φάκελό σας.
 • Θα συνδέσετε τα video με κατάλληλο εφέ μετάβασης.
 • Θα εισάγετε το τραγούδι "Are You With Me", θα το κόψετε ώστε να διαρκεί όσο το video και θα εφαρμόσετε εφέ απόσβεσης στο τελείωμα του.
 • Κάντε τον ήχο του δεύτερου video να μην ακούγεται.
 • Εισάγετε τον τίτλο"Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό video με το suoer τρένο".
 • Δημιουργείστε το τελικό video (rendering) με το όνομα "my_train" στο φάκελό σας, σε μορφή mkv.

 • Κάντε κλικ στο φάκελο δίπλα για να κατεβάσετε τα αρχεία video και ήχου που θα χρειαστείτε για την εργασία.
download arrow

Παράδειγμα ολοκληρωμένου video, σύμφωνα με τις παραπάνω :