Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Οι χώρες της Ευρώπης.

Βασικοί Στόχοι.

  1. Να δημιουργήσουμε ένα ομαδικό έγγραφο με web 2.0 εργαλεία.
  2. Να καταγράψουμε τις χώρες και τις πρωτεύουσες της Ευρώπης.
  3. Να μορφοποιήσουμε το έγγραφο χρησιμοποιώντας τις επιλογές του google docs .

Πληροφορίες

Το google docs είναι ένα από τα πιο γνωστά web 2.0 εργαλεία για την δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων. Προσφέρεται δωρεάν από την γνωστή εταιρία google. Χρειάζεται η δημιουργία ενός λογαριασμού και κωδικού για να συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα της google και να έχουμε πρόσβαση στην δικτυακή εφαρμογή google docs.
 Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος αυτού για την δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων είναι ότι προσφέρεται δωρεάν, δεν χρειάζεται να κάνουμε αποθήκευση γιατί κάθε αλλαγή που κάνουμε αποθηκεύεται αυτόματα από την google, δεν χρειαζόμαστε κάποιο μέσο (φλασάκι, σκληρό δίσκο κλπ.)  για να το αποθηκεύουμε ή να το μεταφέρουμε, αφού μέσω της google μπορούμε να το στείλουμε με email σε όποιον θέλουμε.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε το έγγραφό μας κοινόχρηστο με κάποιον ή κάποιους που θα επιλέξουμε. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε ταυτόχρονα με άλλους να γράφουμε και να δημιουργούμε ένα ομαδικό έγγραφο, χωρίς να είμαστε στον ίδιο χώρο αφού όλα γίνονται διαδικτυακά.
Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να βλέπουμε ένα έγγραφο όχι μόνο από τον υπολογιστή μας αλλά και από το κινητό εφόσον διαθέτει πρόσβαση στο internet.
 Στα αρνητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι οι περιορισμένες επιλογές και εργαλεία σε σχέση με τα κλασικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Office Word, Open Office), οι οποίες όμως μας καλύπτουν σε όλες τις βασικές και όχι μόνο λειτουργίες.

Οδηγίες .

  1. Κάθε ομάδα θα βρεί και θα γράψει πληροφορίες για μια χώρα της Ευρώπης που θα της δοθεί.
  2. Οι πληροφορίες θα είναι : α) Η πρωτεύουσά της, β) Ο πληθυσμός της χώρας, γ) η έκταση της χώρας, δ) τη σημαία της και ε) φωτογραφίες με αξιοθέατα.
  3. Οι πληροφορίες και οι εικόνες δεν θα ξεπερνάνε την 1 σελίδα και κάθε ομάδα θα τις γράψει στην σελίδα που υπάρχει το όνομα της
  4. Πατήστε στην εργασία πιο κάτω στα google docs για να ξεκινήσετε.

Παράδειγμα.

google docs example1