Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Το διαδίκτυο και οι λειτουργίες του.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να καταγράψουμε τον τρόπο σύνδεσης των υπολογιστών για την δημιουργία του internet.
 2. Να αναγνωρίσουμε τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στο διαδίκτυο.
 3. Να ομαδοποιήσουμε τις λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε μέσω του διαδικτύου.
 4. Να τυπώσουμε στον εκτυπωτή του δικτύου του εργαστηρίου.

Πληροφορίες.

 Η σύνδεση δυο ή περισσότερων υπολογιστών μεταξύ τους με καλώδια ή ασύρματα, αποτελεί ένα τοπικό δίκτυο, το οποίο ονομάζεται LAN. Τα δίκτυα πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες που έχουν οι υπολογιστές. 
Η διασύνδεση των υπολογιστών γίνεται με ειδικά καλώδια δικτύου και μια συσκευή η οποία ονομάζεται switch. Σε πολλές περιπτώσεις η σύνδεση γίνεται ασύρματα
lan1lan3
Ειδικά προγράμματα που υπάρχουν σε κάθε υπολογιστή και τα οποία φορτώνονται κατά το άνοιγμά του, ανιχνεύουν την ύπαρξη σύνδεσης σε δίκτυο και συνδέουν τον υπολογιστή μας αυτόματα σε αυτό με την εισαγωγή βέβαια του απαραίτητου κωδικού στην περίπτωση που το δίκτυο είναι ασύρματο.
lan4
Όταν οι υπολογιστές συνδέονται σε ένα δίκτυο LAN ανταλλάσσουν μηνύματα και πληροφορίες. Γίνονται εργαλεία επικοινωνίας και οι χρήστες τους μπορούν να βλέπουν αρχεία, εικόνες και βίντεο που υπάρχουν στους άλλους υπολογιστές του δικτύου. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιούν και εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Δείτε για παράδειγμα τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου υπολογιστών στο σχολείο.
Με την χρήση μιας ειδικής συσκευής που λέγεται router μπορούμε να συνδέσουμε ένα τοπικό δίκτυο με άλλα τοπικά δίκτυα που υπάρχουν σε άλλες περιοχές της γης. Για να γίνει αυτό ο router χρησιμοποιεί την τηλεφωνική σύνδεση

A wireless network internet connection c wireless
Η διασύνδεση πολλών δικτύων μεταξύ τους σε όλο τον κόσμο δημιουργεί ένα τεράστιο δίκτυο που είναι γνωστό ως διαδίκτυο ή internet. Έτσι λοιπόν όταν λέμε internet ή διαδίκτυο  εννοούμε το δίκτυο που προκύπτει από την σύνδεση όλων των υπολογιστών παγκοσμίως με τον τρόπο που περιγράψαμε. 

internet connections icon

 Κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο internet έχει μια ξεχωριστή διεύθυνση (πχ. www.sch.gr) με βάση την οποία εντοπίζεται.  Οι πληροφορίες στο internet αποθηκεύονται σε ειδικά αρχεία που λέγονται ιστοσελίδες. Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου μας είναι ένα σύνολο αρχείων (εικόνων, βίντεο, κειμένων) που βρίσκονται αποθηκευμένα σε κάποιον υπολογιστή εκτός Ελλάδος.

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα "μέρος" στο οποίο μέσω των υπολογιστών μπορούμε να κάνουμε διάφορες λειτουργίες όπως :

 • Πληροφόρηση - Ενημέρωση.
 • Ανταλλαγή μηνυμάτων - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Κατέβασμα αρχείων (εικόνων, βίντεο, προγραμμάτων κλπ.) - Download.
 • Ζωντανή επικοινωνία - Skype.
 • Ψυχαγωγία - διασκέδαση.
 • Κοινωνικά δίκτυα - facebook, twitter κλπ.
 • Παρακολούθηση βίντεο - Youtube.
 • Ηλεκτρονικές αγορές - e-shop.
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές.

 Οδηγίες 

  1. Διαβάσετε και συζητήσετε τις πληροφορίες που αναγράφονται πιο πάνω.
  2. Δείτε το παρακάτω βίντεο με πληροφορίες για τα δίκτυα :
  3. Αντιστοιχίστε σωστά τις παρακάτω απαντήσεις στο quiz που βλέπετε.