Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Quiz γνώσεων στο scratch

Βασικές Πληροφορίες.

 • Το scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για την δημιουργία απλών προγραμμάτων και σεναρίων.
 • Όλα τα εικονίδια που εισάγουμε στο scratch λέγονται "αντικείμενα".
  scratch quiz page2
 • Το κάθε αντικείμενο έχει τον δικό του κώδικα.
 • Οι εντολές στο scratch είναι χωρισμένες σε ομάδες. Η κάθε ομάδα εντολών έχει το δικό της χρώμα.
  scratch quiz page1
 • Συνήθως ένα πρόγραμμα ή σενάριο ξεκινά από τις εντολές στην κατηγορία "συμβάντα". Για παράδειγμα, όταν πατηθεί η πράσινη σημαία, κάποιο πλήκτρο ή μεταδοθεί κάποιο μήνυμα.
  scratch quiz page3program start2program start3
 • Μια από τις βασικές εντολές της κατηγορίας ελέγχου είναι αυτή της επανάληψης για πάντα, με την οποία αναγκάζουμε τον υπολογιστή να εκτελεί ξανά και ξανά, ασταμάτητα, όσες εντολές βρίσκονται μέσα της.
  scratch quiz page4
 • Μια άλλη βασική εντολή της κατηγορίας ελέγχου είναι η εντολή "Εαν  Τότε". Η εντολή αυτή συνδυάζεται με εντολές της κατηγορίας "αισθητήρες" ή  με μεταβλητές. Για παράδειγμα "εάν" το αντικείμενο για το οποίο γράφουμε το σενάριο "αγγίζει" κάποιο χρώμα ή κάποιο άλλο αντικείμενο να αλλάξει το σκορ ή να σταματήσει το πρόγραμμα.
  scratch quiz page5
 • Μια σημαντική εντολή στην δημιουργία προγραμμάτων παιχνιδιών είναι η εντολή "επιλογής τυχαίων αριθμών" η οποία δίνει στον υπολογιστή τυχαίους αριθμούς για να τους χρησιμοποιήσει σε διάφορες εντολές που χρειάζεται. Έτσι ο χρήστης που παίζει το παιχνίδι δεν μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις του υπολογιστή γιατί είναι τυχαίες.
  scratch quiz page6
 • Η οθόνη στο scratch χωρίζεται σε δυο γραμμές που λέγονται άξονες συντεταγμένων. Οι άξονες αυτοί ενώνονται στο κέντρο της οθόνης και στο σημείο αυτό έχουν την τιμή 0.  Ο οριζόντιος άξονας λέγεται χ και ο κάθετος ψ.
  Κάθε σημείο στην οθόνη έχει ένα ζευγάρι αριθμών χ και ψ, που λέγονται "συντεταγμένες". Όταν ένα αντικείμενο στο scratch έχει τις συντεταγμένες (χ=0 και ψ=0) τότε βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης.
  Το αυτοκινητάκι στην παρακάτω εικόνα όπως μπορείτε να δείτε είναι στη θέση (χ=149, ψ=-76). Το - σημαίνει ότι στον άξονα ψ βρίσκεται 76 πίξελ κάτω από το μηδέν, δηλαδή κάτω από την μέση της οθόνης.
  (Για να καταλάβεις καλύτερα τι σημαίνει -76 σκέψου την περίπτωση που μετράμε την θερμοκρασία και την βρίσκουμε  -2 βαθμούς κελσίου).
  scratch coordinates

Δοκιμάστε το Quiz.