Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Βασικές έννοιες της Πληροφορικής

Δεδομένα - Επεξεργασία - Πληροφορίες.

 

Βρείτε τα δεδομένα και την επεξεργασία που πρέπει να ακολουθηθεί ..

  • Στο ελαιοτριβείο κάθε παραγωγός πληρώνει δίνωντας σε αναλογία τα 2/10 της ποσότητας του λαδιού που παράγει. Βρείτε τα Δεδομένα, και την επεξεργασία που χρειάζεται να γίνει για να βρούμε την πληροφορία, πόσα λίτρα λάδι πρέπει να αφήνει κάθε παραγωγός. Ανοίξτε το πρόγραμμα Excel και δημιουργήστε τον πίνακα που βλέπετε πιο κάτω με τα Δεδομένα την Επεξεργασία και την Πληροφορία. Στη στήλη Επεξεργασία δημιουργήστε την κατάλληλη πράξη συνδέοντας τα σωστά κουτάκια (κελιά).
    data process information 1a