Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Το Υλικό του υπολογιστή

Υλικό ονομάζουμε ότι μπορούμε να πιάνουμε στα χέρια μας. Έτσι λοιπόν ένα καλώδιο ή ένα πληκτρολόγιο είναι υλικό του Υπολογιστή. Αντίθετα μια εικόνα ή ένα τραγούδι που ακούμε από τον υπολογιστή δεν είναι Υλικό.

 

Οι Περιφερειακές Μονάδες και τα Μέσα αποθήκευσης.

 

Πληροφορίες για τις Περιφερειακές Μονάδες.

 

Πληροφορίες για το εσωτερικό του Υπολογιστή