Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ, Ε, Δ
Φύλλο Εργασίας : Το animation πριν τους υπολογιστές.

 

Το κινούμενο σχέδιο ή αλλιώς animation είναι η προβολή μιας σειράς, ελάχιστα διαφοροποιημένων μεταξύ τους, στατικών εικόνων, οι οποίες κυλούν, διαδέχοντας η μία την άλλη με μεγάλη ταχύτητα. Με τον τρόπο αυτόν στον ανθρώπινο εγκέφαλο δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Η ψευδαίσθηση αυτή του εγκεφάλου ονομάζεται μετείκασμα. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό η εμφάνιση κάθε εικόνας διατηρείται στο μάτι κατά 1/12 του δευτερολέπτου. Έτσι ο εγκέφαλος αναμιγνύει τις εικόνες και δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Πρακτικά χρειάζεται η εναλλαγή 24 εικόνων ανά δευτερόλεπτο για να διατηρείται η αίσθηση της κίνησης χωρίς διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η δημιουργία 24 εικόνων για την δημιουργία video κινουμένων σχεδίων ενός δευτερολέπτου.

Κατά την παλαιολιθική εποχή συναντώνται απεικονίσεις που δείχνουν μορφές κίνησης σε διαδοχικές ζωγραφιές σε σπήλαια και αλλού. Στην αρχαία Ελλάδα συναντάμε κυρίως επάνω σε αγγεία μια εικόνα και στη συνέχεια περιμετρικά του αγγείου βλέπουμε την ίδια εικόνα σε διαφορετικές στάσεις.
Το 1986 π.Χ., βρέθηκε μία αιγυπτιακή τοιχογραφία στον τάφο του Khnumhotep, στην οποία απεικονίζονται, με χρονική διαδοχή, νεαροί στρατιώτες εκπαιδευόμενοι στην πάλη.

Picture

Μετά το 1500 μ.χ. αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες συσκευές και τρόποι οι οποίοι κατόρθωναν και παρουσίαζαν κινούμενες εικόνες δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση του κινουμένου σχεδίου. Έτσι λοιπόν έχουμε:

Video με παραδείγματα διαφόρων flip books.

Περισσότερες πληροφορίες στο site : https://animationartati.weebly.com/