Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε, ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Ιοί των Υπολογιστών.

Βασικοί Στόχοι.

  • Να προσδιορίσουμε την προέλευση των ιών των Υπολογιστών.
  • Να αναγνωρίσουμε την μορφή και τον τρόπο μετάδοσής τους.
  • Να υιοθετήσουμε σωστές πρακτικές αποφυγής και αντιμετώπισης των ιών.

Παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τους ιούς των Υπολογιστών.

 

από george tsouras

Κακόβουλο Λογισμικό