Ανάλυση Εικόνων

Δείτε μια ενδειαφέρουσα παρουσίαση για την αναπαράσταση των εικόνων στους υπολογιστές