Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη Ε, ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα.

Βασικοί Στόχοι.

  • Να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με ασφάλεια και να τηρεί βασικούς κανόνες προστασίας.
  • Να αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους από τη χρήση εφαρμογών λογισμικού επικοινωνίας  π.χ. messenger, skype), τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. facebook, twitter), την εγγραφή σε δικτυακούς τόπους να εφαρμόζει τεχνικές.
  • να διακρίνει φαινόμενα παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Πληροφορίες.

Οι μεγάλες και γνωστές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης συνήθως ανήκουν σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, στις οποίες εργάζονται χιλιάδες εξειδικευμένοι επιστήμονες. Αναμφισβήτητα εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και έχουν δώσει στο internet μια νέα πιο δυναμική διάσταση.


Ωστόσο, η χρήση τους, πρέπει να είναι μετρημένη και έχοντας γνώση της επίδρασης της, στην προσωπική ζωή του καθενός. Θα πρέπει όλοι οι μελλοντικοί ή υπάρχοντες χρήστες να γνωρίζουν τις συνέπειες διαφόρων ενεργειών και να αποφασίζουν να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εφαρμογές με σωστό τρόπο.

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα δείτε και συζητήστε τις πληροφορίες.
click heresocial networks secure 

 

Quiz 1.

quiztime 

Quiz 2.

Συμπληρώστε το επόμενο quiz με βάση αυτά που συζητήσατε στο video.