Παγκόσμια εβδομάδα ώρας κώδικα "Hour Of Code".

 Oι μαθητές όλων των τμημάτων του σχολείου μας καθ' όλη την εβδομάδα που μας πέρασε ανταποκρίθηκαν στην διεθνή προσπάθεια Hour Of Code, δημιουργώντας απλά προγράμματα χάρης την εντυπωσιακή πλατφόρμα "studio.code.org" και εισήλθαν έτσι με έναν ξεχωριστό και εντυπωσιακό τρόπο στην έννοια του αλγόριθμου.

code-completed

hour-of-code1-e   hour-of-code2-e
 hour-of-code3-e  hour-of-code4-e
 hour-of-code6-e  hour-of-code7-e

  Το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο αφού η πλατφόρμα με τα μαθήματα προγραμματισμού είναι βασισμένη σε ήρωες και παιχνίδια πασίγνωστα για όλους τους μαθητές και περιέχει πολλά στάδια και επίπεδα εκμάθησης για κάθε ηλικία. Έτσι οι μαθητές ξεκινούν από απλές λογικές εντολές με τις οποίες κατευθύνουν τους ήρωές τους και προχωρούν γρήγορα κατανοώντας βασικές έννοιες και εντολές αλγορίθμων όπως οι διάφορες μορφές επανάληψης και επιλογής. 


The 'Hour of Code™' is a nationwide initiative by Computer Science Education Week and Code.org to introduce millions of students to one hour of computer science and computer programming.

mark  social-1