Ετικέτες για τα μπουκάλια κρασιού στην εταιρία του Erasmus+.

Οι μαθητές του τμήματος ΣΤ3, στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής (ΤΠΕ), σχεδίασαν και εκτύπωσαν τις ετικέτες για τα μπουκάλια του κρασιού που θα πωλούνται από την εταιρία του Erasmus+.

Νωρίτερα, αυτήν την σχολική χρονιά, είχαμε ασχοληθεί με την ψηφιακή δημιουργία ετικετών για τα μπουκαλάκια του ξυδιού, όταν είχε γίνει στο σχολείο μας η 3η διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ values & studies. Τότε στην προσπάθειά μας συμμετείχαν και μαθητές από τα σχολεία των υπολοίπων χωρών.
        wrsh1 2   wrsh1 1   wrsh1 4   wrsh1 6
Τώρα οι μαθητές του ΣΤ3, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και, με την αισθητική καθοδήγηση της δασκάλας τους και την υποστήριξη του "κυρίου των υπολογιστών" δημιούργησαν στο εργαστήριό μας την ετικέτα για το κρασί. 
Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν η εξής :

  1. Μετρήσαμε τις διαστάσεις των μπουκαλιών και αποφασίσαμε οι διαστάσεις της ετικέτας να είναι 
    12Χ8 cm.
  2. Σχεδιάσαμε σε ένα χαρτί το γενικό πλάνο της ετικέτας και τις πληροφορίες που θα γράφει. Κύρια θέση θα έχει η εικόνα από το Logo της σχολικής εταιρίας του Erasmus+.
  3. Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Word για να δημιουργήσουμε ένα διακεκομμένο ορθογώνιο στις διαστάσεις της ετικέτας. Μέσα σε αυτό με προσθήκη κειμένου και με την κατάλληλη γραμματοσειρά γράψαμε τις πληροφορίες της ετικέτας και εισάγαμε to logo της εταιρίας, στο οποίο, με κατάλληλη επεξεργασία στο πρόγραμμα gimp, βάλαμε ως χρώμα φόντου το ίδιο με αυτό του διακεκομμένου ορθογωνίου.
    Δείτε το αποτέλεσμα πιο κάτω :
    wine label