Αφίσα μαθητών του ΣΤ1 για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου & 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου
SID 2022 (Safe Internet Day)

SID 2022 Pyrgos Damasi