Από τι αποτελείται ένα Ρομπότ;

Το Ρομπότ είναι ένα υπολογιστικό σύστημα και όπως κάθε υπολογιστής αποτελείται από τρία βασικά πράγματα ή αλλιώς τρεις βασικές Μονάδες, όπως λέμε στην πληροφορική:

  • Μονάδες Εισόδου
  • Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και 
  • Μονάδες εξόδου

Οι Μονάδες Εισόδου σε ένα Ρομπότ είναι οι διάφοροι αισθητήρες που έχει και με τους οποίους

συλλέγει πληροφορίες για το περιβάλλον γύρω του. Έτσι λοιπόν οι αισθητήρες υπέρυθρων, το γυροσκόπιο, ο αισθητήρας πίεσης, ο αισθητήρας χρωμάτων κλπ. είναι κάποια εξαρτήματα τα οποία συνδέονται στην κεντρική μονάδα του Ρομπότ και δίνουν σε αυτήν πληροφορίες για τη θέση του Ρομπότ, την απόστασή του από άλλα αντικείμενα γύρω του, το χρώμα άλλων αντικειμένων που μπορεί να αναγνωρίσει κλπ. 

Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας δέχεται όλες τις πληροφορίες που έρχονται από τις Μονάδες Εισόδου, που είπαμε στην προηγούμενη παράγραφο, και σύμφωνα με τις εντολές και το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει σε αυτήν, ενεργοποιεί τις κατάλληλες Μονάδες Εξόδου προκειμένου το Ρομπότ να συμπεριφερθεί με το σωστό τρόπο.
Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο όταν η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας λάβει από τον αισθητήρα απόστασης κάποια συγκεκριμένη τιμή, η οποία δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο σε μικρή απόσταση, να σταματά την λειτουργία των κινητήρων και το Ρομπότ να σταματά.

Οι Μονάδες Εξόδου είναι συνήθως οι κινητήρες οι οποίοι δέχονται κάποιο σήμα από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας προκειμένου να κινήσουν τις ρόδες του Ρομπότ ή να κινήσουν κάποιο βραχίονα. 

 

Αισθητήρες (Μονάδες Εισόδου Πληροφοριών)

Οι σημαντικότεροι αισθητήρες ή Μονάδες Εισόδου είναι :

lefo spike units1

  • Το Γυροσκόπιο το οποίο είναι ενσωματωμένο στην Κεντρική Μονάδα και το οποίο στέλνει σε αυτήν πληροφορίες για την θέση της, ώστε να στρίβει με ακρίβεια.
  • Ο αισθητήρας Χρωμάτων ο οποίος στέλνει πληροφορίες για το χρώμα των διαφόρων αντικειμένων.
  • Ο αισθητήρας Υπέρυθρων, ο οποίος στέλνει στην Κεντρική Μονάδα πληροφορίες για την απόσταση από διάφορα αντικείμενα.
  • Ο αισθητήρας αφής ή πίεσης ο οποίος στέλνει σήμα ατην Κεντρική Μονάδα όταν ακουμπήσει σε κάποιο αντκείμενο.

Κινητήρες (Μονάδες Εξόδου)

Οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται συνήθως (στο Robot Lego Spike του εργαστηρίου) είναι δυο μέσης ισχύος κινητήρες και ένας πιο ισχυρός.

Επίσης ως Μονάδες Εξόδου θεωρούνται και ο πίνακας LED και τα ηχεία που βρίσκονται ενσωματωμένα στην Κεντρική Μονάδα και τα οποία μπορούν να μεταδίδουν διάφορα σήματα οπτικά ή ακουστικά ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουμε φορτώσει στην μνήμη του Ρομπότ.

Δραστηριότητα

Πιο κάτω θα βρείτε διάφορες εικόνες από εξαρτήματα που συνδέονται σε ένα Robot. Τοποθετήστε το καθένα στην σωστή θέση στην εργασία που θα βρείτε πιο κάτω και γράψτε για το καθένα την ονομασία του.

color gyro large motor sonic touch med motor

Εργασία
ergasia