Εργαστήριο Υπολογιστών. Τάξη ΣΤ
Φύλλο Εργασίας : Οι πρώτοι υπολογιστές.

Βασικοί Στόχοι.

 1. Να καταγράψουμε τα χαρακτηριστικά και την μορφή των πρώτων υπολογιστών.
 2. Να τους κατατάξουμε ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν.
 3. Να διαμορφώσουμε την άποψή μας για τους υπολογιστές του μέλλοντος.

 

Εισαγωγή.

 Οι υπολογιστές στο ξεκίνημά τους δεν θύμιζαν τίποτα από αυτά που βλέπουμε σήμερα γύρω μας. Οι πρώτοι ηλεκτρομηχανικοί υπολογιστές ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πολλές από τις σημερινές εφευρέσεις όπως οθόνες, τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, internet κλπ.
ssem old computer eniac old computer

 • Δείτε την δεξιά εικόνα πιο πάνω στην οποία φαίνεται ότι αντί για πληκτρολόγια και οθόνες στον υπολογιστή ENIAC  υπήρχαν εκατοντάδες καλώδια που άλλαζαν συνδέσεις, διακόπτες και λαμπάκια που έδειχναν την κατάσταση του υπολογιστή.
 • Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν υπολογιστές μεγάλοι σε μέγεθος οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί σε χώρους πανεπιστημίων ή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις με σκοπό κυρίως την γρήγορη επίλυση μαθηματικών πράξεων και εξισώσεων.
 • Βασικό εξάρτημα των υπολογιστών αυτών ήταν η ηλεκτρονική λυχνία η οποία έμοιαζε με μια λάμπα. Ο υπολογιστής Mark I είχε περίπου 18.000 ηλεκτρονικές λυχνίες, γι΄αυτό άλλωστε και το μέγεθός του ήταν όσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου.
 • Μια σειρά από εφευρέσεις όπως το τρανζίστορ, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι μικροεπεξεργαστές, οι οθόνες, το ποντίκι, οι δισκέτες κλπ. βελτίωσαν την εμφάνιση και τις δυνατότητες των υπολογιστών φέρνοντάς τους στην μορφή που τους γνωρίζουμε σήμερα.

Λογισμικό (software).

 • Παράλληλα δημιουργούνται τα πρώτα προγράμματα τα οποία αποτέλεσαν το λογισμικό (software). Το λογισμικό με την μορφή των λειτουργικών συστημάτων ελέγχει τις λειτουργίες και τα εξαρτήματα του υπολογιστή, ενώ με την μορφή των Εφαρμογών δίνει λύσεις σε όλους πλέον τους τομείς της καθημερινότητας.
 • Εταιρίες πρωτοπόροι όπως η Apple με το λειτουργικό Macintosh, η Microsoft με το MS-DOS και τα Windows, το Linux κλπ. μέσα από προσπάθειες πολλών δεκαετιών και συνεχών αναβαθμίσεων έκαναν τους υπολογιστές  προσβάσιμους  και εύκολους στη χρήση για τους απλούς χρήστες. Η προσπάθεια βέβαια θα συνεχίζεται στο μέλλον με νέες γενιές υλικού και λογισμικού να σχεδιάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. 

 

 

 Εργασία

Στόχος της εργασίας μας είναι να:

 •  Να καταγράψουμε  τα βασικά χαρακτηριστικά των υπολογιστών της 1ης γενιάς.
 • Να εντοπίσουμε τις βασικές εφευρέσεις κάθε γενιάς υπολογιστών.
 • Να δούμε πολλές φωτογραφίες και να τις συγκρίνουμε με τους σημερινούς υπολογιστές

Κάθε ομάδα θα πραγματοποιήσει σχετική έρευνα σε συγκεκριμένους ιστότοπους για να συγκεντρώσει και να καταγράψει τις ζητούμενες πληροφορίες τις οποίες θα αποστείλετε ηλεκτρονικά .

 

Διαδικασία 

Πηγές
Η κάθε ομάδα θα απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα βρίσκοντας τις πληροφορίες στους παρακάτω ιστότοπους :

Ερωτήσεις

 1. Ποιες είναι οι γενιές των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πως χωρίζονται χρονολογικά ;
 2. Ποιο βασικό ηλεκτρονικό εξαρτήματα που εφευρέθηκε, χρησιμοποιήθηκε σε κάθε γενιά ;
 3. Ποιος ήταν ο υπολογιστής της πρώτης γενιάς ;   (Βρείτε σχετικές φωτογραφίες).
 4. Σημειώστε τα χαρακτηριστικά των υπολογιστών της 1ης γενιάς. (μέγεθος, βάρος, επιδόσεις, τρόπος χρήσης και λειτουργίας κλπ.). .
 5. Ποιοι χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές της 1ης γενιάς και για πιο ακριβώς σκοπό ; 

Κατεβάστε την εργασία και συμπληρώστε τις απαντήσεις.
ergasia               ergasia icon 3

 

Αξιολόγηση.

Συμπεράσματα

Συζητήστε με τα άτομα της ομάδας σας και διατυπώστε στην τάξη την γνώμη σας για τους υπολογιστές του μέλλοντος.